Nalezli jsme 21 škol

Naučte se učit 2x efektivněji! Online vyuka. Zjistít více

Fakulta informatiky

 • Informatika - specializace Matematická informatika
 • Informatika - specializace Vizuální informatika
 • Informatika - specializace Informatika bez zaměření

a dalších 22 programů

25 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Otevřená informatika
 • Systémové inženýrství a informatika
 • Automatizace řízení a informatika

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta podnikatelská

 • Manažerská informatika
 • Informační management
2 programy

Fakulta informačních technologií

 • Výpočetní technika a informatika
 • Výpočetní technika a informatika (EN)
 • Matematické metody v informačních technologiích

a dalších 8 programů

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Matematické inženýrství
 • Materiálové inženýrství

a dalších 28 programů

31 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Angličtina v elektrotechnice a informatice
 • Telekomunikační a informační systémy
 • Telekomunikační a informační technika

a dalších 33 programů

36 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Stavby na bázi dřeva
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy (dvouoborové)
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
 • Geografická kartografie a geoinformatika
 • Biochemie

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta chemická

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Environmental Sciences and Engineering (EN)
 • Chemie a technologie potravin - Biochemická technologie

a dalších 20 programů

23 programů

AMBIS vysoká škola, a.s.

 • Ekonomika a management podniku - zaměření IT management
1 program

Vysoká škola podnikání a práva

 • Podnikání a management
 • Právní specializace: Právo v podnikání
 • Právní specializace: Právo ve veřejné správě

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta vojenských technologií

 • Komunikační technologie
 • Informační technologie
 • Technologie protivzdušné obrany

a dalších 12 programů

15 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Agronomická fakulta

 • Provoz techniky
 • Zemědělské stavby a technologická zařízení
 • Technické znalectví a oceňování
3 programy

Fakulta stavební

 • Architektura pozemních staveb
 • Stavební inženýrství
 • Vodní hospodářství a vodní stavby

a dalších 13 programů

16 programů

Ústav soudního inženýrství

 • Řízení rizik technických systémů
 • Expertní inženýrství v dopravě
 • Řízení rizik ekonomických systémů
 • Realitní inženýrství
4 programy

Lékařská fakulta

 • Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie
 • Bioetika
 • Biomedical Sciences (EN)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta vojenského leadershipu

 • Velitel průzkumných jednotek
 • Velitel dělostřeleckých jednotek
 • Velitel chemických jednotek

a dalších 9 programů

12 programů