Nalezli jsme 23 škol

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více
TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Informatika  Sociální informatika  Matematická informatika  Teoretická informatika  Informatika (EN)  Aplikovaná informatika  Informatika ve veřejné správě  Informatika a druhý obor (dvouoborové)   a dalších 17 oborů

Fakulta informatiky
TIP

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Ekonomická informatika  Automatizace řízení a informatika  Econimic Informatics  Manažersko-ekonomický obor

Fakulta podnikatelská

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Manažerská informatika  MSc in Business and Informatics  Informační management

TIP

Vysoká škola podnikání a práva

Ostrava-Slezská Ostrava, Praha 5, Brno - Černá Pole, Praha 1

Obory: Aplikovaná informatika  Právo ve veřejné správě  Právo v podnikání  Podnikání  Podnikání a management v obchodu a službách  Soukromoprávní studia  Právo  MBA pro manažery a podnikatele

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta informačních technologií

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Výpočetní technika a informatika  Matematické metody v informačních technologiích  Management a informační technologie  Informační systémy  Informační technologie  Bezpečnost informačních technologií  Počítačové a vestavěné systémy   a další 4 obory

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Aplikovaná informatika a řízení  Matematické inženýrství  Slévárenská technologie  Základy strojního inženýrství  Materiálové inženýrství  Strojírenská technologie  Technika prostředí  Mechatronika   a dalších 23 oborů

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Matematika s informatikou  Aplikovaná geografie a geoinformatika  Chemoinformatika a bioinformatika  Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země  Geografická kartografie a geoinformatika   a dalších 14 oborů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Angličtina v elektrotechnice a informatice  Teleinformatics  Telekomunikační a informační technika  Teleinformatika  Communications and Informatics  Electronics and Communications  Elektronika a sdělovací technika   a dalších 33 oborů

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Aplikovaná geoinformatika  Stavby na bázi dřeva

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy

Ústav soudního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Řízení rizik v informačních systémech  Řízení rizik strojních zařízení  Řízení rizik chemických technologií  Řízení rizik elektrotechnických zařízení  Expertní inženýrství v dopravě  Řízení rizik stavebních konstrukcí  Realitní inženýrství

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika  Český jazyk

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Biotechnologie  Chemie a technologie ochrany životního prostředí  Chemie pro medicínské aplikace  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů  Potravinářská chemie a biotechnologie  Physical Chemistry  Spotřební chemie   a dalších 5 oborů

Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Praha 5, Brno - Medlánky

Obory: Ekonomika a management - specializace Informační technologie a management

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Technické znalectví a pojišťovnictví  Technické znalectví a expertní inženýrství

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Konstrukce a dopravní stavby  Stavební inženýrství  Pozemní stavby  Městské inženýrství  Water Management and Water Structures  Building Constructions  Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství   a dalších 9 oborů

Fakulta vojenského leadershipu

Univerzita obrany v Brně | Brno

Obory: Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim  Modelování a simulace procesů ochrany vojsk a obyvatelstva  Ochrana obyvatelstva  Řízení a použití ozbrojených sil