Nalezli jsme 22 škol

Zažijte Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT, přijďte na Den otevřených dveří. Zjistit více

Fakulta informatiky

 • Informatika
 • Teoretická informatika
 • Informatika ve vzdělávání

a dalších 10 programů

13 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Ekonomická informatika
 • Automatizace řízení a informatika
 • Economic Informatics (EN)

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta podnikatelská

 • Manažerská informatika
 • Informační management
2 programy

Vysoká škola podnikání a práva

 • Aplikovaná informatika
 • Právo ve veřejné správě
 • Soukromoprávní studia

a dalších 6 programů

9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta informačních technologií

 • Výpočetní technika a informatika
 • Výpočetní technika a informatika (EN)
 • Matematické metody v informačních technologiích

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Matematické inženýrství
 • Konstrukční inženýrství

a dalších 28 programů

31 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Angličtina v elektrotechnice a informatice
 • Telekomunikační a informační systémy
 • Teleinformatics (EN)

a dalších 31 programů

34 programů

Filozofická fakulta

 • Počítačová lingvistika
 • Český jazyk
2 programy

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Stavby na bázi dřeva
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy (dvouoborové)
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
 • Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (EN)
 • Geografická kartografie a geoinformatika

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta vojenských technologií

 • Vojenské technologie
 • Komunikační a informační technologie
 • Letecká a raketová technika

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta chemická

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Biochemická technologie
 • Spotřební chemie

a dalších 14 programů

17 programů

Ambis.Vysoká škola.

 • Ekonomika a management podniku - zaměření IT management
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta vojenského leadershipu

 • Bezpečnostní management
 • National Defence Economics
 • Vojenský management

a další 4 programy

7 programů

Fakulta stavební

 • Pozemní stavby
 • Konstrukce a dopravní stavby
 • Physical and Building Materials Engineering

a dalších 13 programů

16 programů

Agronomická fakulta

 • Provoz techniky
 • Automobilová doprava
2 programy

Ústav soudního inženýrství

 • Řízení rizik ekonomických systémů
 • Expertní inženýrství v dopravě
 • Řízení rizik technických systémů
 • Realitní inženýrství
4 programy