Nalezli jsme 23 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta informatiky

 • Informatika
 • Teoretická informatika
 • Informatika ve vzdělávání

a dalších 10 programů

13 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Ekonomická informatika
 • Automatizace řízení a informatika
 • Economic Informatics (EN)

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta podnikatelská

 • Manažerská informatika
 • Informační management
2 programy

Vysoká škola podnikání a práva

 • Aplikovaná informatika
 • Právo ve veřejné správě
 • Podnikání a management v obchodu a službách

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta informačních technologií

 • Výpočetní technika a informatika (EN)
 • Výpočetní technika a informatika
 • Matematické metody v informačních technologiích

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Matematické inženýrství
 • Profesionální pilot

a dalších 31 programů

34 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Angličtina v elektrotechnice a informatice
 • Telekomunikační a informační systémy
 • Telecommunications (EN)

a dalších 38 programů

41 programů

Filozofická fakulta

 • Počítačová lingvistika
 • Český jazyk
2 programy

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Stavby na bázi dřeva
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy (dvouoborové)
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (EN)
 • Geografická kartografie a geoinformatika
 • Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta chemická

 • Biotechnologie
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Spotřební chemie

a dalších 11 programů

14 programů

Bankovní institut vysoká škola, a.s.

 • Ekonomika a management - specializace Informační technologie a management
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Institut celoživotního vzdělávání

 • Technické znalectví a pojišťovnictví
 • Technické znalectví a expertní inženýrství
2 programy

Fakulta vojenských technologií

 • Vojenský pilot
 • Komunikační a informační technologie
 • Letecká a raketová technika

a dalších 23 programů

26 programů

Fakulta architektury

 • Urbanismus
 • Architektura
 • Urban design
3 programy

Ústav soudního inženýrství

 • Řízení rizik technických systémů
 • Řízení rizik ekonomických systémů
 • Expertní inženýrství v dopravě
 • Realitní inženýrství
4 programy

Fakulta stavební

 • Building Constructions
 • Městské inženýrství
 • Vodní hospodářství a vodní stavby

a dalších 13 programů

16 programů

Agronomická fakulta

 • Provoz techniky
 • Automobilová doprava
2 programy