Nalezli jsme 12 škol

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informatika
 • Informatika a výpočetní technika
 • Počítačové systémy pro průmysl 21. století
 • Mobilní technologie
 • Technická kybernetika
 • Telekomunikační technika
 • Řídicí a informační systémy
 • Komunikační technologie

a dalších 12 programů

20 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Informatika
 • Aplikovaná informatika
 • Informatika (dvouoborové)
 • Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika
 • Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)
 • Kartografie a geoinformatika
 • Informační systémy

a dalších 26 programů

33 programů

Ekonomická fakulta

 • Informatika v ekonomice
 • Systémové inženýrství a informatika
2 programy

Vysoká škola podnikání a práva

 • Aplikovaná informatika
 • Právo ve veřejné správě
 • Podnikání
 • Podnikání a management v obchodu a službách
 • Marketingové komunikace
 • Soukromoprávní studia
 • Právo v podnikání
 • Právo
 • MBA pro manažery a podnikatele
 • Právo v manažerské praxi
10 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Strojírenská technologie
 • Robotika
 • Technická diagnostika, opravy a udržování
 • Dopravní a manipulační technika
 • Energetické stroje a zařízení

a dalších 15 programů

22 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Geoinformatika
 • Důlní měřictví
 • Zpracování a zneškodňování odpadů
 • Technologie a hospodaření s vodou
 • Úprava surovin a recyklace
 • Ekonomika a řízení v oblasti surovin
 • Inženýrská geodézie
 • Ekonomika a řízení v oblasti surovin

a dalších 10 programů

18 programů

Fakultu materiálově-technologická

 • Automatizace a počítačová technika v průmyslu
 • Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích
 • Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích (EN)
 • Materiály a technologie pro automobilový průmysl

a dalších 19 programů

23 programů

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)
2 programy

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Bezpečnostní plánování
 • Technická bezpečnost osob a majetku
 • Bezpečnost práce a procesů
3 programy

Univerzitní studijní programy

 • Výpočetní vědy
 • Mechatronika
 • Nanotechnologie
 • Technologie procesů v energetice
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Ruština pro překladatelskou praxi
 • Španělština pro překladatelskou praxi
 • Francouzština pro překladatelskou praxi
3 programy

Fakulta stavební

 • Dopravní inženýrství
 • Teorie konstrukcí
 • Stavební hmoty a diagnostika staveb
 • Prostředí staveb
 • Architektura a stavitelství
 • Geotechnika
 • Městské inženýrství
 • Building structures
 • Městské inženýrství a stavitelství

a dalších 6 programů

15 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.