Nalezli jsme 12 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Informatika  Informatika a výpočetní technika  Počítačové systémy pro průmysl 21. století  Mobilní technologie  Technická kybernetika  Telekomunikační technika  Elektroenergetika  Biomedicínské inženýrství   a dalších 12 oborů

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Informatika  Aplikovaná informatika  Informatika (dvouoborové)  Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika  Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)  Kartografie a geoinformatika  Informační systémy   a dalších 26 oborů

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava 1 | testy

Obory: Informatika v ekonomice  Systémové inženýrství a informatika

TIP

Vysoká škola podnikání a práva

Ostrava-Slezská Ostrava, Praha 5, Brno - Černá Pole, Praha 1

Obory: Aplikovaná informatika  Právo ve veřejné správě  Právo v podnikání  Podnikání  Podnikání a management v obchodu a službách  Soukromoprávní studia  Právo  MBA pro manažery a podnikatele

Fakulta strojní

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Aplikovaná informatika a řízení  Automatické řízení a inženýrská informatika  Strojírenská technologie  Robotika  Řízení strojů a procesů  Energetické stroje a zařízení  Průmyslové inženýrství   a dalších 15 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Geoinformatika  Důlní měřictví  Technologie a hospodaření s vodou  Úprava surovin a recyklace  Zpracování a zneškodňování odpadů  Ekonomika a řízení v oblasti surovin  Geologické inženýrství  Ekonomika a řízení v oblasti surovin   a dalších 10 oborů

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Automatizace a počítačová technika v průmyslu  Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích  Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích (EN)  Tepelná technika a keramické materiály   a dalších 19 oborů

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání  Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Výškovice | testy

Obory: Bezpečnostní plánování  Bezpečnost práce a procesů  Technická bezpečnost osob a majetku

Univerzitní studijní programy

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava

Obory: Výpočetní vědy  Technologie procesů v energetice  Mechatronika  Nanotechnologie

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Španělština pro překladatelskou praxi  Ruština pro překladatelskou praxi  Francouzština pro překladatelskou praxi

Fakulta stavební

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Poruba

Obory: Dopravní stavby  Městské inženýrství a stavitelství  Geotechnika  Building structures  Teorie konstrukcí  Architektura a stavitelství  Dopravní inženýrství  Prostředí staveb  Příprava a realizace staveb  Městské inženýrství   a dalších 5 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma