Nalezli jsme 12 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informatika
 • Informatika a výpočetní technika
 • Průmysl 4.0

a dalších 17 programů

20 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Informatika
 • Aplikovaná informatika
 • Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)

a dalších 31 programů

34 programů

Ekonomická fakulta

 • Informatika v ekonomice
 • Systémové inženýrství a informatika
 • Systémové inženýrství a informatika (EN)
3 programy

Vysoká škola podnikání a práva

 • Aplikovaná informatika
 • Právo ve veřejné správě
 • Podnikání a management v obchodu a službách

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Strojírenská technologie

a dalších 19 programů

22 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Hornicko-geologická fakulta

 • Geoinformatika (EN)
 • Geoinformatika
 • Důlní měřictví

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Počítačové řídicí systémy v průmyslu
 • Inteligentní řídicí systémy v průmyslu
 • Materiály a technologie pro automobilový průmysl

a dalších 29 programů

32 programů

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Informační a komunikační technologie (dvouoborové)
 • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)
3 programy

Univerzitní studijní programy

 • Výpočetní vědy
 • Mechatronika
 • Nanotechnologie
 • Technologie procesů v energetice
4 programy

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Bezpečnostní plánování
 • Technická bezpečnost osob a majetku
 • Bezpečnost práce a procesů
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Španělská filologie - Španělština pro překlad
 • Ruská filologie - Ruština pro překlad
2 programy

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství - Dopravní stavby
 • Stavební inženýrství - Městské inženýrství
 • Městské inženýrství a stavitelství

a dalších 11 programů

14 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.