Nalezli jsme 12 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informatika
 • Informatika a výpočetní technika
 • Průmysl 4.0

a dalších 17 programů

20 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Informatika
 • Aplikovaná informatika
 • Informatika (dvouoborové)

a dalších 39 programů

42 programů

Ekonomická fakulta

 • Informatika v ekonomice
 • Informační a znalostní management
2 programy

Fakulta strojní

 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Aplikované vědy a technologie
 • Robotika

a dalších 24 programů

27 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Geoinformatika
 • Geoinformatics
 • Důlní měřictví

a dalších 15 programů

18 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta materiálově-technologická

 • Počítačové řídicí systémy v průmyslu
 • Inteligentní řídicí systémy v průmyslu
 • Materiály a technologie pro automobilový průmysl

a dalších 29 programů

32 programů

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro ZŠ)
 • Informační a komunikační technologie pro ZŠ - Občanská výchova pro ZŠ
 • Občanská výchova - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)

a dalších 7 programů

10 programů

Univerzitní studijní programy

 • Výpočetní vědy
 • Mechatronika
 • Nanotechnologie
 • Technologie procesů v energetice
4 programy

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Bezpečnostní plánování
 • Bezpečnost práce a procesů
 • Technická bezpečnost osob a majetku
3 programy

Filozofická fakulta

 • Španělština pro překlad
 • Ruština pro překlad
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství - Dopravní stavby
 • Geotechnika a podzemní stavitelství
 • Městské inženýrství a stavitelství

a dalších 11 programů

14 programů

Vysoká škola podnikání a práva

 • Právo ve veřejné správě
 • Marketingové komunikace
 • Právo

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.