Nalezli jsme 12 škol

Druhá šance je zde! FF ZČU v Plzni přijímá přihlášky do 31.8. Zjistit více!

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informatika
 • Informatika a výpočetní technika
 • Počítačové systémy pro průmysl 21. století

a dalších 17 programů

20 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Informatika
 • Aplikovaná informatika
 • Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)

a dalších 31 programů

34 programů

Ekonomická fakulta

 • Informatika v ekonomice
 • Systémové inženýrství a informatika
2 programy

Vysoká škola podnikání a práva

 • Aplikovaná informatika
 • Právo ve veřejné správě
 • Podnikání a management v obchodu a službách

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Strojírenská technologie

a dalších 19 programů

22 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Geoinformatika
 • Důlní měřictví
 • Technologie a hospodaření s vodou

a dalších 15 programů

18 programů

Fakultu materiálově-technologická

 • Automatizace a počítačová technika v průmyslu
 • Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích
 • Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích (EN)

a dalších 20 programů

23 programů

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Informační a komunikační technologie (dvouoborové)
 • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)
3 programy

Univerzitní studijní programy

 • Výpočetní vědy
 • Mechatronika
 • Nanotechnologie
 • Technologie procesů v energetice
4 programy

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Bezpečnostní plánování
 • Technická bezpečnost osob a majetku
 • Bezpečnost práce a procesů
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Ruská filologie - Ruština pro překlad
 • Španělská filologie - Španělština pro překlad
2 programy

Fakulta stavební

 • Prostředí staveb
 • Architektura a stavitelství
 • Building structures

a dalších 12 programů

15 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.