Nalezli jsme 97 škol

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Informatika  Aplikovaná informatika  Informatika (dvouoborové)  Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika  Kartografie a geoinformatika  Systematická biologie a ekologie  Matematika (dvouoborové)   a dalších 12 oborů

Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Informatika  Informatics  Systémové inženýrství  Provoz a ekonomika  Economics and Management  Veřejná správa a regionální rozvoj  Podnikání a administrativa  Hospodářská a kulturní studia

TIP

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Informatika  Výpočetní technika  Informační systémy  Kybernetika a řídící technika  Počítačové modelování  Inteligentní komunikace člověk-stroj  Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci  Počítačové řízení strojů a procesů   a dalších 7 oborů

Fakulta aplikovaných věd

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Informatika  Aplikovaná informatika  Informatika pro vzdělávání  Geoinformatika a geografie  Počítačová fyzika  Bioinformatika  Nanomateriálová chemie  Biotechnologie a genové inženýrství  Nanotechnologie

TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Sociální informatika  Matematická informatika  Aplikovaná informatika  Informatika ve veřejné správě  Informatika a druhý obor (dvouoborové)  Bioinformatika  Počítačové systémy a zpracování dat   a dalších 5 oborů

Fakulta informatiky

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


TIP

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Informační média a služby  Multimédia v ekonomické praxi  Statistika a ekonometrie  Sociálně ekonomická demografie  Matematické metody v ekonomii  Statistické metody v ekonomii

Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III, Hradec Králové | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Informační management  Finanční management  Management cestovního ruchu

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Informatika a logistika  Informační technologie  Elektronické informační a řídicí systémy  Nanomateriály  Aplikované vědy v inženýrství

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Informatika a výpočetní technika  Počítačové systémy pro průmysl 21. století  Mobilní technologie  Telekomunikační technika  Automobilové elektronické systémy  Projektování elektrických zařízení  Aplikovaná elektronika   a další 4 obory

TIP

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Obecná informatika  Obecná informatika (EN)  Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)  Matematika pro informační technologie  Programování a softwarové systémy  Obecná fyzika  Softwarové a datové inženýrství   a dalších 6 oborů

Matematicko-fyzikální fakulta

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Aplikovaná informatika  Matematická informatika  Informatická fyzika  Aplikace softwarového inženýrství  Fyzika a technika termojaderné fúze  Inženýrství pevných látek  Jaderné inženýrství  Fyzikální technika   a dalších 8 oborů

TIP

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Manažerská informatika  Information and Communication Management  Podniková ekonomika  Podniková ekonomika (EN)  Ekonomika a management služeb  Ekonomika a management mezinárodního obchodu

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Inženýrská informatika  Procesní inženýrství a management  Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství  Analytická a fyzikální chemie  Analýza léčiv  Chemie  Chemistry and Technology (Specialization in Chemistry, Engineering and Technology)

TIP

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Biomedicínská informatika  Informační a komunikační technologie v lékařství  Optika a optometrie  Biomedicínský technik (EN)  Biomedicínský technik  Plánování a řízení krizových situací  Zdravotnický záchranář  Fyzioterapie   a další 2 obory

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě | Karviná | testy

Obory: Manažerská informatika  Veřejná ekonomika a správa  Sociální management  Podniková ekonomika a managemen  Podniková ekonomika a management  Bankovnictví  Účetnictví a daně

Fakulta informačních technologií

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Teoretická informatika  Bezpečnost a informační technologie  Informační systémy a management  Softwarové inženýrství  Počítačové inženýrství  Webové inženýrství  Webové a softwarové inženýrství  Počítačová grafika  Znalostní inženýrství

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Manažerská informatika  Informatika a počítačové vědy  Internet věcí  Software  Softwarové inženýrství  Web a multimedia  Počítačové hry a grafika  Síťové a informační technologie  Softwarové inženýrství a technologie   a dalších 21 oborů

TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Informatika (dvouoborové)  Informační systémy  Fyzika  Fyzika (dvouoborové)  Biologie  Biologie (dvouoborové)  Applied nanotechnology  Chemie (dvouoborové)  Aplikované počítačové modelování  Toxikologie a analýza škodlivin   a dalších 8 oborů