Nalezli jsme 100 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

2. lékařská fakulta

 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínská informatika (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství

a dalších 5 programů

8 programů

1. lékařská fakulta

 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínská informatika (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství (EN)

a další 3 programy

6 programů

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Informatika pro logistiku
 • Logistika
 • Logistika v dopravě
 • Logistika ve službách
4 programy

Ekonomická fakulta

 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
 • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics (EN)
 • Podniková ekonomika - specializace Management výroby

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Strojírenská technologie

a dalších 17 programů

20 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta informačních technologií

 • Výpočetní technika a informatika
 • Výpočetní technika a informatika (EN)
2 programy

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Strojírenská technologie
 • Výrobní stroje, systémy a roboty

a další 4 programy

7 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Informatika a výpočetní technika
 • Kybernetika a řídicí technika
 • Kybernetika

a dalších 5 programů

8 programů

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

 • Systémové inženýrství a informatika
 • Podniková ekonomika a management
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta pedagogická

 • Informatika se zaměřením na vzdělávání
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
2 programy

Fakulta dopravní

 • Inženýrská informatika v dopravě a spojích
 • Logistika a řízení dopravních procesů
 • Letecká doprava

a další 4 programy

7 programů

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Nanotechnologie
 • Aplikované vědy v inženýrství
 • Technická kybernetika
3 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering 
 • Umělá inteligence a biokybernetika / Artificial Intelligence and Biocybernetics
 • Řídicí technika a robotika / Control Engineering and Robotics

a dalších 10 programů

13 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Geoinformatika
 • Důlní měřictví
 • Technologie a hospodaření s vodou

a dalších 11 programů

14 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Informační technologie a e-learning
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Didaktika fyziky
 • Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika

a další 3 programy

6 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Počítačové řídicí systémy v průmyslu
 • Inteligentní řídicí systémy v průmyslu
 • Ekonomika a management v průmyslu

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Telekomunikační a informační systémy
 • Teleinformatika
 • Informační bezpečnost

a dalších 16 programů

19 programů