Nalezli jsme 82 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta strojní

 • Technologie a materiály
 • Stavba strojů a zařízení
 • Aplikovaná mechanika
3 programy

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Chemické a energetické zpracování paliv
2 programy

Lékařská fakulta v Plzni

 • Biochemie a patobiochemie
1 program

Lékařská fakulta

 • Biomedicínské vědy
 • Bioetika
 • Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie
 • Lékařská chemie a biochemie
4 programy

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytické metody
 • Bioanalytical methods (EN)
2 programy

Fakulta chemická

 • Physical Chemistry (EN)
 • Chemistry of Macromolecular Materials (EN)
 • Potravinářská chemie

a dalších 6 programů

9 programů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Podniková ekonomika a management
 • Business Economics and Management
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

3. lékařská fakulta

 • Biomechanika
 • Lékařská biofyzika (EN)
 • Lékařská biofyzika
 • Biomechanika (EN)
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Matematický ústav v Opavě

 • Geometrie a globální analýza
 • Geometry and Global Analysis
 • Matematická analýza
 • Mathematical Analysis
4 programy