Nalezli jsme 84 škol

Dokonalý maturitní ples? Soutěž s UNYP a vyhraj 25 000 Kč. Zjistit více

Fakulta strojního inženýrství

 • Strojírenská technologie
 • Inženýrská mechanika
 • Konstrukční a procesní inženýrství
3 programy

Fakulta materiálově-technologická

 • Tepelná technika a paliva v průmyslu
 • Metalurgická technologie
 • Chemické a environmentální inženýrství

a další 3 programy

6 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Chemické a energetické zpracování paliv
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytické metody
 • Bioanalytical methods (EN)
2 programy

Lékařská fakulta v Plzni

 • Biochemie a patobiochemie
1 program

Lékařská fakulta

 • Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie
 • Biomedicínské vědy
 • Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry (EN)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta chemická

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Potravinářská chemie
 • Chemistry, Technology and Properties of Materials (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Podniková ekonomika a management
 • Business Economics and Management (EN)
2 programy

3. lékařská fakulta

 • Biomechanika
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biofyzika (EN)
 • Biomechanika (EN)
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Přírodovědecká fakulta

 • Hydrobiologie
 • Entomology (EN)
 • Ecosystem Biology (EN)

a dalších 20 programů

23 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Geometrie a globální analýza
 • Matematická analýza
 • Mathematical Analysis (EN)
 • Geometry and Global Analysis (EN)
4 programy