Nalezli jsme 82 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Jaderné inženýrství
 • Radiologická fyzika
 • Jaderná chemie

a další 2 programy

5 programů

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní prostředky a infrastruktura
 • Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
2 programy

Fakulta strojní

 • Stavba strojů a zařízení
 • Stavba energetických strojů a zařízení
 • Inženýrství speciálních technologií a materiálů

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Elektrotechnika (EN)
 • Elektronika (EN)
 • Elektroenergetika

a další 3 programy

6 programů

Fakulta stavební

 • Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě
 • Fyzikální a materiálové inženýrství
 • Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví

a dalších 7 programů

10 programů

Technická fakulta

 • Technika výrobních procesů
 • Energetika
 • Jakost a spolehlivost strojů a zařízení

a další 3 programy

6 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Nástroje a procesy
 • Technologie makromolekulárních látek
 • Tools and Processes

a další 3 programy

6 programů

Fakulta textilní

 • Textilní technika a materiálové inženýrství
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemicko-technologická

 • Anorganická technologie
 • Povrchové inženýrství (EN)
 • Organická technologie

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta chemické technologie

 • Organická technologie
 • Léčiva a biomateriály
 • Materiálové inženýrství

a další 3 programy

6 programů

Fakulta strojní

 • Matematické a fyzikální iženýrství
 • Biomechanika
 • Materiálové inženýrství

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta architektury

 • Dějiny architektury a památková péče
 • Architektura - teorie a tvorba (EN)
 • Architektura, stavitelství a technologie

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta architektury

 • Urbanismus
 • Architektura
 • Urban design
3 programy

Kloknerův ústav

 • Teorie konstrukcí
 • Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách
2 programy

Fakulta stavební

 • Building Constructions
 • Vodní hospodářství a vodní stavby
 • Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta stavební

 • Městské inženýrství a stavitelství
 • Teorie konstrukcí
 • Geotechnika
3 programy

Fakultu materiálově-technologická

 • Chemická metalurgie
 • Metalurgická technologie
 • Procesní inženýrství

a další 2 programy

5 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Konstrukční a procesní inženýrství
 • Strojírenská technologie
 • Inženýrská mechanika

a další 2 programy

5 programů