Nalezli jsme 84 škol

Dokonalý maturitní ples? Soutěž s UNYP a vyhraj 25 000 Kč. Zjistit více

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Jaderné inženýrství
 • Jaderná chemie
 • Radiologická fyzika

a další 2 programy

5 programů

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní prostředky a infrastruktura
 • Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
2 programy

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Stavební management a inženýring
 • Pozemní stavby

a dalších 7 programů

10 programů

Technická fakulta

 • Technika výrobních procesů
 • Energetika
 • Jakost a spolehlivost strojů a zařízení

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta textilní

 • Textilní technika a materiálové inženýrství
1 program

Fakulta strojní

 • Engineering of Special Technologies and Materials (EN)
 • Inženýrství speciálních technologií a materiálů
 • Stavba energetických strojů a zařízení

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta chemické technologie

 • Organická technologie
 • Chemie a technologie anorganických materiálů
 • Anorganická technologie

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechnická

 • Elektronika
 • Elektrotechnika
 • Elektroenergetika
3 programy

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Tools and Processes (EN)
 • Technology of Macromolecular Compounds (EN)
 • Nástroje a procesy

a další 3 programy

6 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Povrchové inženýrství (EN)
 • Organická technologie
 • Inženýrství energetických materiálů

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta vojenského leadershipu

 • Ekonomika obrany státu
 • Military Management
 • Vojenský management
 • National Defence Economics
4 programy

Fakulta vojenských technologií

 • Elektronické systémy a zařízení
 • Dopravní stroje a zařízení
 • Military Constructions

a dalších 15 programů

18 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta stavební

 • Konstrukce a dopravní stavby
 • Physical and Building Materials Engineering
 • Pozemní stavby

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta architektury

 • Architektura, stavitelství a technologie (EN)
 • Urbanismus a územní plánování
 • Architektura - teorie a tvorba (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta strojní

 • Dopravní stroje a zařízení
 • Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí
 • Strojírenská technologie

a dalších 10 programů

13 programů

Kloknerův ústav

 • Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách
 • Teorie konstrukcí
2 programy

Fakulta strojní

 • Stavba strojů a zařízení
 • Aplikovaná mechanika
 • Technologie a materiály
3 programy

Fakulta stavební

 • Městské inženýrství a stavitelství
 • Geotechnika
 • Teorie konstrukcí
3 programy