Nalezli jsme 84 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Nanotechnologie
 • Aplikované vědy v inženýrství
 • Technická kybernetika
3 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering 
 • Umělá inteligence a biokybernetika / Artificial Intelligence and Biocybernetics
 • Elektronika / Electronics

a dalších 15 programů

18 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Geoinformatika
 • Geoinformatika (EN)
 • Úpravnictví
 • Úpravnictví (EN)
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Teleinformatika
 • Teleinformatics (EN)
 • Informační bezpečnost

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta pedagogická

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (EN)
 • Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
 • Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (EN)
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
1 program

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Léčiva a biomateriály
 • Chemické inženýrství
 • Fyzikální chemie

a další 2 programy

5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta strojní

 • Robotika
 • Dopravní a manipulační technika
 • Aplikovaná mechanika

a další 4 programy

7 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Asistivní technologie
 • Biomedicínské inženýrství
 • Biomedicínské inženýrství (EN)
 • Civilní nouzová připravenost
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikované nanotechnologie
 • Applied nanotechnology (EN)
 • Computer Methods in Science and Technology (EN)
 • Počítačové metody ve vědě a technice
4 programy