Nalezli jsme 82 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta elektrotechnická

 • Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering 
 • Umělá inteligence a biokybernetika / Artificial Intelligence and Biocybernetics
 • Radioelektronika / Radioelectronics

a dalších 15 programů

18 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Geoinformatika
 • Automatizace technologických procesů
 • Úpravnictví
3 programy

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Teleinformatics (EN)
 • Teleinformatika
 • Elektronika a sdělovací technika

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta pedagogická

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
 • Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (EN)
 • Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Provozně ekonomická fakulta

 • System Engineering
 • Information Management
 • Informační management

a dalších 6 programů

9 programů

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
1 program

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Léčiva a biomateriály
 • Fyzikální chemie
 • Analytická chemie

a další 2 programy

5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta strojní

 • Robotika
 • Aplikovaná mechanika
 • Dopravní a manipulační technika

a další 4 programy

7 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínská a klinická technika
 • Biomedicínská a klinická technika (EN)
 • Civilní nouzová připravenost
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikované nanotechnologie
 • Applied nanotechnology (EN)
 • Computer Methods in Science and Technology (EN)

a další 3 programy

6 programů