Nalezli jsme 104 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta vojenského leadershipu

 • Velitel mechanizovaných a tankových jednotek
 • Řízení lidských zdrojů
 • Management informačních zdrojů

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta vojenských technologií

 • Radiolokace a elektronický boj
 • Letecká technika – avionika a výzbroj
 • Zbraně a munice

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Materiálové vědy
 • Strojírenství
 • Strojírenská technologie

a další 2 programy

5 programů

Kloknerův ústav

 • Teorie konstrukcí
 • Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta architektury

 • Urbanismus a územní plánování (EN)
 • Architektura - teorie a tvorba (EN)
 • Architektura, stavitelství a technologie (EN)

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta stavební

 • Pozemní stavby
 • Konstrukce a dopravní stavby
 • Physical and Building Materials Engineering

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta strojní

 • Výrobní systémy a procesy
 • Strojírenská technologie a materiály
 • Konstrukce strojů a zařízení

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Ústav soudního inženýrství

 • Řízení rizik technických systémů
 • Expertní inženýrství v dopravě
 • Řízení rizik ekonomických systémů
 • Realitní inženýrství
4 programy

Lékařská fakulta

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog
 • Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie
 • Bioetika

a další 4 programy

7 programů

Lékařská fakulta v Plzni

 • Biochemie a patobiochemie
1 program

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytické metody
 • Bioanalytical methods (EN)
2 programy

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Ortotik-protetik
 • Biomechanika (EN)
 • Biomechanika
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 • Architektonická tvorba
 • Architektura
2 programy

3. lékařská fakulta

 • Biomechanika (EN)
 • Lékařská biofyzika (EN)
 • Biomechanika
 • Lékařská biofyzika
4 programy

Fakulta podnikohospodářská

 • Management (EN)
 • Business Administration (EN)
 • Management a manažerská ekonomie

a dalších 6 programů

9 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Obecná matematika
 • Matematické metody v krizovém řízení
 • Matematické metody a modelování

a dalších 5 programů

8 programů