Nalezli jsme 104 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Pozemní stavby
 • Konstrukce staveb
 • Technologie a řízení dopravy

a další 2 programy

5 programů

Fakulta stavební

 • Pozemní stavby
 • Konstrukce a dopravní stavby
 • Physical and Building Materials Engineering

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta architektury

 • Architektura, stavitelství a technologie (EN)
 • Urbanismus a územní plánování
 • Krajinářská architektura

a dalších 8 programů

11 programů

Agronomická fakulta

 • Automobilová doprava
 • Provoz techniky
2 programy

Kloknerův ústav

 • Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách
 • Teorie konstrukcí
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Ústav soudního inženýrství

 • Expertní inženýrství v dopravě
 • Řízení rizik ekonomických systémů
 • Řízení rizik technických systémů
 • Realitní inženýrství
4 programy

Fakulta strojní

 • Stavba strojů a zařízení
 • Strojírenství
 • Aplikovaná mechanika

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta vojenského leadershipu

 • Ekonomika obrany státu
 • Bezpečnostní management
 • Vojenský management

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytické metody
 • Bioanalytical methods (EN)
2 programy

Lékařská fakulta v Plzni

 • Biochemie a patobiochemie
1 program

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 • Architektonická tvorba
 • Architektura
2 programy

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Ortotik-protetik
 • Biomechanika
 • Biomechanika (EN)
3 programy

Lékařská fakulta

 • Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie
 • Biomedicínské vědy
 • Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry (EN)

a další 3 programy

6 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

3. lékařská fakulta

 • Biomechanika
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biofyzika (EN)
 • Biomechanika (EN)
4 programy

Fakulta životního prostředí

 • Revitalizace krajiny
 • Odpadové hospodářství
 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie

a další 2 programy

5 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Aplikovaná matematika
 • Geometrie a globální analýza
 • Matematická analýza

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta bezpečnostního managementu

 • Bezpečnostní management ve veřejné správě
 • Bezpečnostní management a kriminalistika
2 programy