Nalezli jsme 104 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta podnikatelská

 • Manažerská informatika
 • Informační management
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika informatiky
 • Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a další 2 programy

5 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Informatika + Angličtina
 • Aplikovaná informatika
 • Informatika a výpočetní technika

a dalších 7 programů

10 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
2 programy

2. lékařská fakulta

 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínská informatika (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

1. lékařská fakulta

 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínská informatika (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství (EN)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Informační technologie
 • Mechatronika

a další 4 programy

7 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Systémové inženýrství a informatika obor Ekonomická informatika
 • Inženýrská informatika obor Automatizace řízení a informatika
 • Automatizace řízení a informatika (akademický program)

a dalších 11 programů

14 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Informatika se zaměřením na vzdělávání
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Chemie – specializace Bioorganická chemie

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Strojírenská technologie

a dalších 19 programů

22 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta informačních technologií

 • Výpočetní technika a informatika
 • Výpočetní technika a informatika (EN)
 • Matematické metody v informačních technologiích

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Matematické inženýrství
 • Kvalita, spolehlivost a bezpečnost

a dalších 28 programů

31 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Informatika a počítačové vědy
 • Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering 
 • Software

a dalších 56 programů

59 programů

Fakulta chemické technologie

 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Organická technologie
 • Chemie a technologie anorganických materiálů

a dalších 17 programů

20 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta pedagogická

 • Učitelství informatiky pro základní školy
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
3 programy

Fakulta dopravní

 • Inženýrská informatika v dopravě a spojích
 • Dopravní systémy a technika
 • Dopravní logistika

a dalších 10 programů

13 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro střední školy - informatika (sdružené studium)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - informatika (sdružené studium)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Informační technologie a e-learning
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

a další 2 programy

5 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Angličtina v elektrotechnice a informatice
 • Telekomunikační a informační systémy
 • Telekomunikační a informační technika

a dalších 32 programů

35 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Bioinformatika
 • Kartografie a geoinformatika
 • Fyzická geografie a geoinformatika

a další 3 programy

6 programů