Nalezli jsme 105 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Angličtina v elektrotechnice a informatice
 • Telekomunikační a informační systémy
 • Teleinformatics (EN)

a dalších 31 programů

34 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Bioinformatika
 • Kartografie a geoinformatika
 • Sociální geografie a geoinformatika

a další 3 programy

6 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Geoinformatika
 • Geoinformatika (EN)
 • Důlní měřictví

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta stavební

 • Geodezie a kartografie
 • Architektura a stavitelství
 • Integrální bezpečnost staveb

a dalších 19 programů

22 programů

Filozofická fakulta

 • Počítačová lingvistika
 • Český jazyk
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta materiálově-technologická

 • Počítačové řídicí systémy v průmyslu
 • Inteligentní řídicí systémy v průmyslu
 • Materiály a technologie pro automobilový průmysl

a dalších 22 programů

25 programů

Fakulta ekonomická

 • Informační management
 • Systémy projektového řízení
 • Podniková ekonomika a management

a další 3 programy

6 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Stavby na bázi dřeva
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy (dvouoborové)
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Informační a komunikační technologie (dvouoborové)
 • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)
3 programy

Fakulta strojní

 • Automatizační a přístrojová technika
 • Informační a automatizační technika
 • Průmysl 4.0

a dalších 26 programů

29 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
 • Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (EN)
 • Geografická kartografie a geoinformatika

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Environmental Technology and Engineering (EN)
 • Technologie vody
 • Chemické a energetické zpracování paliv

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Univerzitní studijní programy

 • Výpočetní vědy
 • Mechatronika
 • Nanotechnologie
 • Technologie procesů v energetice
4 programy

Fakulta zdravotnických studií

 • Biomedicínská technika
 • Biomedicínské inženýrství
2 programy

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Bezpečnostní plánování
 • Technická bezpečnost osob a majetku
 • Bezpečnost práce a procesů
3 programy

Fakulta vojenských technologií

 • Vojenské technologie
 • Komunikační a informační technologie
 • Vojenský pilot

a dalších 30 programů

33 programů

Fakulta chemická

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Biochemická technologie
 • Potravinářská chemie a biotechnologie

a dalších 14 programů

17 programů