Nalezli jsme 133 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta vojenských technologií

 • Letecká technika – avionika a výzbroj
 • Letecká technika – draky a motory
 • Ženijní technologie

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta filozofická

 • Teorie a dějiny vědy a techniky
 • History and Philosophy of Science and Technology
 • Mezinárodní vztahy

a dalších 19 programů

22 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Technika a mechanizace lesnické výroby
 • Technologie a management zpracování dřeva
 • Tvorba a výroba nábytku - Specializace Výroba nábytku

a další 4 programy

7 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
 • Aplikovaná informatika
 • Cestovní ruch

a dalších 5 programů

8 programů

Pedagogická fakulta

 • Základy techniky se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - Základy techniky (sdružené studium)
 • Učitelství pro střední školy - základy techniky (sdružené studium)

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání
 • Zeměpis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Informační technologie a e-learning

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
 • Požární ochrana a bezpečnost
 • Bezpečnost práce a procesů
3 programy

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Technika, technologie a řízení letecké dopravy
 • Dopravní prostředky a infrastruktura
 • Dopravní prostředky - zaměření Silniční vozidla

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Zpracování dřeva a technika v lesním hospodářství
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta veterinárního lékařství

 • Veterinární chirurgie, ortopedie a zobrazovací technika
1 program

Pedagogická fakulta

 • Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Počítačové metody ve vědě a technice
 • Informatika (dvouoborové)

a dalších 27 programů

30 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Matematické modelování ve fyzice a technice
 • Matematické modelování ve fyzice a technice (EN)
 • Matematické a počítačové modelování ve fyzice

a dalších 41 programů

44 programů

Ústav soudního inženýrství

 • Soudní inženýrství: Posuzování vad a poruch v technice
 • Řízení rizik ekonomických systémů
 • Expertní inženýrství v dopravě

a další 2 programy

5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Přírodovědecká fakulta

 • Informatika (dvouoborové)
 • Informatika
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Rybářství
 • Fishery and protection of waters (EN)
 • Rybářství a ochrana vod
 • Fishery (EN)
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy (dvouoborové)
 • Jazyková a literární komunikace
 • Logopedie (jednooborové)
3 programy

Fakulta informačních technologií

 • Počítačové inženýrství
 • Softwarové inženýrství
 • Počítačová grafika

a dalších 12 programů

15 programů

Pedagogická fakulta

 • Technická výchova se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ (dvouoborové)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Technická výchova (dvouoborové)
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

a další 4 programy

7 programů