Nalezli jsme 132 škol

Má smysl studovat MBA? Zjistěte to přímo od absolventů!

Zemědělská fakulta

 • Zemědělská a dopravní technika
 • Zemědělská a dopravní technika: obchod, servis a služby
 • Zootechnika

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Tepelná technika a paliva v průmyslu
 • Počítačové řídicí systémy v průmyslu
 • Tepelně energetické inženýrství

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta filozofická

 • Teorie a dějiny vědy a techniky
 • Politologie
 • Mezinárodní vztahy

a dalších 21 programů

24 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Technika a mechanizace lesnické výroby
 • Technologie a management zpracování dřeva
 • Procesy tvorby nábytku

a další 3 programy

6 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
 • Aplikovaná informatika
 • Cestovní ruch

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání
 • Zeměpis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Informační technologie a e-learning

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
 • Požární ochrana a bezpečnost
 • Bezpečnost práce a procesů
3 programy

Fakulta veterinárního lékařství

 • Veterinární chirurgie, ortopedie a zobrazovací technika
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Počítačové metody ve vědě a technice
 • Informatika (dvouoborové)

a dalších 30 programů

33 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Matematické modelování ve fyzice a technice
 • Matematické modelování ve fyzice a technice (EN)
 • Matematické a počítačové modelování ve fyzice

a dalších 41 programů

44 programů

Ústav soudního inženýrství

 • Soudní inženýrství: Posuzování vad a poruch v technice
 • Expertní inženýrství v dopravě
 • Řízení rizik ekonomických systémů

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Informatika
 • Softwarové systémy
 • Aplikovaná informatika

a další 4 programy

7 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Technická výchova (dvouoborové)
 • Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
3 programy

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Rybářství
 • Fishery and protection of waters (EN)
 • Rybářství a ochrana vod
 • Fishery (EN)
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy (dvouoborové)
 • Jazyková a literární komunikace
 • Logopedie (jednooborové)
3 programy

Fakulta informačních technologií

 • Počítačové inženýrství
 • Softwarové inženýrství
 • Počítačová grafika

a dalších 12 programů

15 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Informatics (EN)
 • Informatika
 • Informační management

a další 4 programy

7 programů