Nalezli jsme 133 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Zahradnická fakulta

 • Zahradní a krajinářská architektura
 • Zahradnictví
 • Zahradní a krajinářské realizace
 • Krajinářská architektura
4 programy

Filozofická fakulta

 • Asijská studia: Koreanistika
 • Informace, média a knižní kultura
2 programy

Filozofická fakulta

 • Počítačová lingvistika
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta vojenského zdravotnictví

 • Epidemiologie
 • Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví
2 programy

Fakulta umění

 • Video-multimédia-performance
 • Animovaná tvorba
2 programy

Fakulta výtvarných umění

 • Výtvarná tvorba – Ateliér malířství 1
 • Výtvarná tvorba – Ateliér malířství 2
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • War and Peace Studies (dvouoborové)
 • Polská filologie
 • Polská filologie (dvouoborové)

a další 2 programy

5 programů

Lékařská fakulta

 • Radiologický asistent
 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog
 • Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biotechnologie a bioinženýrství
 • Biotechnologie
 • Přírodní látky a léčiva

a další 3 programy

6 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Národohospodářská fakulta

 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Ekonomie
 • Národní hospodářství
3 programy

Fakulta stavební

 • Hornické a podzemní stavitelství
 • Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství
 • Architektura a stavitelství

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta chemické technologie

 • Chemie a technologie anorganických materiálů
 • Anorganická technologie
 • Organická technologie

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta vojenského leadershipu

 • Velitel mechanizovaných a tankových jednotek
 • Řízení lidských zdrojů
 • Management informačních zdrojů

a dalších 7 programů

10 programů