Nalezli jsme 49 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Technická fakulta

 • Zemědělská technika
 • Technika zemědělských technologických systémů
 • Technika výrobních procesů

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Fyzikální technika
 • Radiologická technika
 • Laserová a přístrojová technika

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta strojní

 • Technika prostředí
 • Letadlová a kosmická technika
 • Automatizační a přístrojová technika

a dalších 26 programů

29 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Audiovizuální technika a zpracování signálů
 • Vysokofrekvenční a digitální technika
 • Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika

a dalších 56 programů

59 programů

Fakulta dopravní

 • Dopravní systémy a technika
 • Technologie údržby letadel
 • Dopravní logistika

a dalších 10 programů

13 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Zpracování dřeva a technika v lesním hospodářství
1 program

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Matematické modelování ve fyzice a technice
 • Matematické a počítačové modelování ve fyzice
 • Mathematical Modelling in Physics and Technology

a dalších 41 programů

44 programů

Fakulta informačních technologií

 • Počítačové inženýrství
 • Computer Science (EN)
 • Webové a softwarové inženýrství - zaměření: Softwarové inženýrství

a dalších 21 programů

24 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Informatics (EN)
 • Informatika
 • Systémové inženýrství a informatika

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Aplikovaná informatika
 • Informační média a služby
 • Znalostní a webové technologie

a dalších 6 programů

9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta stavební

 • Inteligentní budovy
 • Průmyslové dědictví
 • Water Management and Water Engineering (EN)

a dalších 27 programů

30 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika - Informační technologie se zaměřením na vzdělávání
 • Informační technologie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání
 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Informační technologie se zaměřením na vzdělávání

a dalších 11 programů

14 programů

NEWTON College, a.s.

 • Psychologie v managementu
 • Management lidských zdrojů
 • Řízení podniku v době 4.0
3 programy

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

 • Mezinárodní marketing
 • Logistika a management kvality
 • Management obchodu

a další 3 programy

6 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Chemie
 • Senzorika a kybernetika v chemii
 • Chemické inženýrství a bioinženýrství

a dalších 6 programů

9 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Ambis.Vysoká škola.

 • Management a hospodaření ve veřejné správě - zaměření Management cestovního ruchu
 • Bezpečnostní management - zaměření Kriminalistika a kriminologie
 • Ekonomika a management podniku - zaměření IT management
3 programy

2. lékařská fakulta

 • Experimentální chirurgie
 • Experimentální chirurgie (EN)
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (EN)

a dalších 11 programů

14 programů

1. lékařská fakulta

 • Experimentální chirurgie
 • Experimentální chirurgie (EN)
 • Biomedicínská informatika (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

3. lékařská fakulta

 • Fyzioterapie
 • Experimentální chirurgie (EN)
 • Experimentální chirurgie

a dalších 6 programů

9 programů