Nalezli jsme 112 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínský technik
 • Biomedicínský technik (EN)
 • Optika a optometrie

a dalších 7 programů

10 programů

Technická fakulta

 • Zemědělská technika
 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Fyzikální technika
 • Radiologická technika
 • Laserová a přístrojová technika

a dalších 11 programů

14 programů

Agronomická fakulta

 • Aplikovaná technika
 • Zootechnika
 • Fytotechnika

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta strojního inženýrství

 • Výrobní technika
 • Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
 • Energetika, procesy a životní prostředí

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Biomedicínská technika
 • Telekomunikační technika
 • Informatika

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Výpočetní technika
 • Informatika
 • Umělá inteligence a automatizace

a dalších 6 programů

9 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Multimediální techniky
 • Informační a komunikační technologie
 • Informatika

a další 3 programy

6 programů

Fakulta strojní

 • Technika životního prostředí
 • Energetika a procesní technika
 • Informační a automatizační technika

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Biomedicínská technika a bioinformatika
 • Automatizační a měřicí technika
 • Audio inženýrství: Zvuková technika

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta strojní

 • Dopravní systémy a technika
 • Technologie údržby letecké techniky
 • Technologie provozu letecké techniky

a dalších 12 programů

15 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biomedicíncká laboratorní technika
 • Měřicí a výpočetní technika
 • Informatika pro vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Komunikační a mikroprocesorová technika
 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Informační technologie
 • Automatizace (Řízení procesů)
4 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika
 • Lékařská elektronika a bioinformatika
 • Internet věcí

a dalších 9 programů

12 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta dopravní

 • Dopravní systémy a technika
 • Technologie údržby letadel
 • Letecká doprava

a další 4 programy

7 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikované strojírenství

a dalších 6 programů

9 programů

Pedagogická fakulta

 • Základy techniky se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání
 • Zeměpis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Informační technologie a e-learning
 • Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
4 programy

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Technika, technologie a řízení letecké dopravy
 • Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě
 • Dopravní prostředky - zaměření Silniční vozidla

a dalších 5 programů

8 programů