Nalezli jsme 102 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Technická fakulta

 • Zemědělská technika
 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu

a dalších 5 programů

8 programů

Agronomická fakulta

 • Provoz techniky
 • Zootechnika
 • Automobilová doprava
3 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Telekomunikační technika
 • Informatika a výpočetní technika
 • Mobilní technologie

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Technika prostředí
 • Letecký provoz
 • Fluidní inženýrství

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta strojní

 • Letadlová a kosmická technika
 • Automatizační a přístrojová technika
 • Technika životního prostředí

a dalších 10 programů

13 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechnická

 • Audiovizuální technika a zpracování signálů
 • Vysokofrekvenční a digitální technika
 • Senzory a přístrojová technika

a dalších 27 programů

30 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Telekomunikační a informační technika
 • Audio inženýrství - Akustika a audiovizuální technika
 • Telecommunication (EN)

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta strojní

 • Konstruování zdravotnické a kooperativní techniky
 • Konstruování vozidel a manipulačních zařízení
 • Stavba energetických strojů a zařízení

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta dopravní

 • Dopravní systémy a technika
 • Logistika a řízení dopravních procesů
 • Provoz a řízení letecké dopravy

a další 3 programy

6 programů

Zemědělská fakulta

 • Zemědělská a dopravní technika
 • Zootechnika
 • Pozemkové úpravy a převody nemovitostí

a dalších 7 programů

10 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta strojní

 • Dopravní systémy a technika
 • Dopravní technika a technologie
 • Hydraulika a pneumatika

a dalších 8 programů

11 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Informatika a výpočetní technika
 • Computer Science and Technology (EN)
 • Computational physics (EN)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Kybernetika a řídicí technika
 • Výpočty a design konstrukcí
 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Laserová technika a elektronika
 • Fyzika a technika termojaderné fúze
 • Informatická fyzika

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
 • Bezpečnostní plánování
 • Bezpečnostní inženýrství
 • Technická bezpečnost osob a majetku
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - základy techniky (sdružené studium)
 • Učitelství pro střední školy - základy techniky (sdružené studium)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - informatika (sdružené studium)
 • Učitelství pro střední školy - informatika (sdružené studium)
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)

a dalších 11 programů

14 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Matematické modelování ve fyzice a technice
 • Matematické a počítačové modelování ve fyzice
 • Mathematical Modelling in Physics and Technology

a dalších 21 programů

24 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
3 programy