Nalezli jsme 106 škol

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš přihlásit. PROZKOUMAT!

Technická fakulta

 • Zemědělská technika
 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Technika prostředí
 • Technologie provozu letadlové a letištní techniky
 • Industrial Engineering (EN)

a dalších 22 programů

25 programů

Fakulta strojní

 • Technika prostředí
 • Automatizační a přístrojová technika
 • Dopravní a transportní technika

a dalších 10 programů

13 programů

Agronomická fakulta

 • Provoz techniky
 • Zootechnika
 • Technické znalectví a oceňování

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Telekomunikační a informační technika
 • Audio inženýrství - Akustika a audiovizuální technika
 • Telecommunication (EN)

a dalších 14 programů

17 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
1 program

Zemědělská fakulta

 • Zemědělská technika a technologie
 • Zootechnika
 • Agroekologie

a další 4 programy

7 programů

Fakulta dopravní

 • Dopravní systémy a technika
 • Provoz a řízení letecké dopravy
 • Inteligentní dopravní systémy

a další 3 programy

6 programů

Fakulta strojní

 • Dopravní systémy a technika
 • Dopravní technika a technologie
 • Hydraulika a pneumatika

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Kybernetika a řídicí technika
 • Výpočty a design konstrukcí
 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství

a dalších 12 programů

15 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
 • Bezpečnostní inženýrství
 • Bezpečnostní plánování
 • Technická bezpečnost osob a majetku
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - základy techniky (dvouoborové)
 • Učitelství pro střední školy - základy techniky (dvouoborové)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - informatika (dvouoborové)
 • Učitelství pro střední školy - informatika (dvouoborové)
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Aplikovaná informatika
 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie

a dalších 11 programů

14 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Matematické modelování ve fyzice a technice
 • Matematické a počítačové modelování ve fyzice
 • Mathematical Modelling in Physics and Technology

a dalších 22 programů

25 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta elektrotechnická

 • Lékařská elektronika a bioinformatika
 • Elektronika a komunikace
 • Letectví a kosmonautika

a další 4 programy

7 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Informatika
 • Computer Science (EN)
 • Audiovizuální tvorba
 • Informační a knihovnická studia
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy (dvouoborové)
 • Logopedie (jednooborové)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Technická výchova (dvouoborové)
 • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)
 • Speciální pedagogika

a další 3 programy

6 programů