Nalezli jsme 103 škol

Dokonalý maturitní ples? Soutěž s UNYP a vyhraj 25 000 Kč. Zjistit více

Technická fakulta

 • Zemědělská technika
 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu

a dalších 5 programů

8 programů

Agronomická fakulta

 • Provoz techniky
 • Zootechnika
 • Automobilová doprava
3 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Telekomunikační technika
 • Informatika a výpočetní technika
 • Mobilní technologie

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Technika prostředí
 • Letecký provoz
 • Fluidní inženýrství

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta strojní

 • Letadlová a kosmická technika
 • Automatizační a přístrojová technika
 • Technika životního prostředí

a dalších 9 programů

12 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechnická

 • Audiovizuální technika a zpracování signálů
 • Vysokofrekvenční a digitální technika
 • Senzory a přístrojová technika

a dalších 27 programů

30 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Telekomunikační a informační technika
 • Elektronika a sdělovací technika
 • Biomedicínské inženýrství a bioinformatika

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta strojní

 • Konstrukce zdravotnické techniky
 • Dopravní a manipulační technika
 • Stavba výrobních strojů a zařízení

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta vojenských technologií

 • Letecká a raketová technika
 • Ženijní technologie
 • Bojová a speciální vozidla

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta dopravní

 • Dopravní systémy a technika
 • Inteligentní dopravní systémy (EN)
 • Provoz a řízení letecké dopravy

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Zemědělská fakulta

 • Zemědělská a dopravní technika
 • Zootechnika
 • Biologie a ochrana zájmových organismů

a dalších 6 programů

9 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Informatika a výpočetní technika
 • Computer Science and Technology (EN)
 • Audiovizuální tvorba

a další 3 programy

6 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Kybernetika a řídicí technika
 • Výpočty a design konstrukcí
 • Stavitelství

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta strojní

 • Dopravní technika a technologie
 • Průmyslové inženýrství
 • Robotika

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Laserová technika a elektronika
 • Fyzika a technika termojaderné fúze
 • Informatická fyzika

a dalších 9 programů

12 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro střední školy - základy techniky (dvouoborové)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - základy techniky (dvouoborové)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - informatika (dvouoborové)
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Computer Modelling in Science and Technology (EN)
 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie

a dalších 13 programů

16 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Matematické modelování ve fyzice a technice
 • Matematické modelování ve fyzice a technice (EN)
 • Matematické a počítačové modelování ve fyzice

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Přístroje a metody pro biomedicínu
 • Biomedicínský inženýr
 • Biomedicínský inženýr (EN)

a dalších 5 programů

8 programů