Nalezli jsme 106 škol

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Technologie a řízení dopravy
 • Dopravní stavitelství
 • Provoz a údržba vozidel

a další 3 programy

6 programů

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství
 • Stavební inženýrství - Konstrukce staveb

a dalších 6 programů

9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta textilní

 • Textilní inženýrství - spec. Oděvní technologie a materiály
 • Textilní inženýrství - spec. Netkané textilie a nanovlákenné materiály
 • Textilní inženýrství - spec. Textilní technologie a materiály
3 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Otevřená informatika
 • Open Informatics (EN)
2 programy

Fakulta chemicko-technologická

 • Anorganická technologie
 • Materiálové inženýrství
 • Organické povlaky a nátěrové hmoty

a dalších 16 programů

19 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Hornicko-geologická fakulta

 • Technologie a hospodaření s vodou
 • Těžba nerostných surovin
 • Nerostné suroviny

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta chemické technologie

 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Syntéza a výroba léčiv
 • Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví

a další 3 programy

6 programů

Fakulta ekonomická

 • Projektové a procesní řízení
 • Informační management
2 programy

Fakulta ekonomicko-správní

 • Informatics and System Engineering (EN)
 • Informační a bezpečnostní systémy
 • Informatika ve veřejné správě
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta informatiky a statistiky

 • Podniková informatika
 • Kognitivní informatika
 • Informační systémy a technologie

a další 3 programy

6 programů

Univerzitní studijní programy

 • Mechatronika
 • Nanotechnologie
 • Výpočetní vědy

a další 4 programy

7 programů

Fakulta architektury

 • Architektura a urbanismus
 • Architektura a urbanismus (EN)
 • Krajinářská architektura
3 programy