Nalezli jsme 106 škol

Přírodovědecká fakulta

 • Fuzzy matematika
 • Fuzzy Mathematics (EN)
 • Informační systémy
3 programy

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Stavby na bázi dřeva
 • Nábytkové inženýrství
2 programy

Fakulta informačních technologií

 • Počítačové systémy a sítě
 • Systémové programování
 • Webové inženýrství

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta strojní

 • Inovační a průmyslové inženýrství
 • Konstrukce strojů a zařízení
 • Materiály a technologie

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Počítačová lingvistika
1 program

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika
 • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta strojní

 • Obrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality
 • Konstruování strojů a technických zařízení
 • Stavba energetických strojů a zařízení

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzikální měření a modelování
 • Aplikovaná informatika
 • Učitelství matematiky pro střední školy

a dalších 15 programů

18 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie
 • Biofyzika
 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika
 • Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta informatiky

 • Softwarové inženýrství
 • Řízení softwarových systémů a služeb
 • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Stroje a nástroje pro zpracování polymerů a kompozitů
 • Výrobní inženýrství
 • Inženýrství polymerů

a dalších 12 programů

15 programů

Filozofická fakulta

 • War and Peace Studies (dvouoborové)
 • Psychologie
2 programy

Fakulta strojního inženýrství

 • Materiály a technologie v dopravě
 • Produktové inženýrství
 • Energetika
3 programy

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biotechnologie a bioinženýrství
 • Přírodní látky a léčiva
 • Biotechnology and Food Science (EN)

a další 2 programy

5 programů