Nalezli jsme 86 škol

Má smysl studovat MBA? Zjistěte to přímo od absolventů!

Fakulta strojní

 • Technika prostředí
 • Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí
 • Strojírenská technologie

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta strojní

 • Dopravní a manipulační technika
 • Aplikovaná mechanika
 • Energetické stroje a zařízení

a další 4 programy

7 programů

Technická fakulta

 • Technika výrobních procesů
 • Technika zemědělských technologických systémů
 • Energetika

a další 3 programy

6 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Elektronika a sdělovací technika
 • Electronics and Communications (EN)
 • Biomedicínská elektronika a biokybernetika

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta informačních technologií

 • Výpočetní technika a informatika
 • Výpočetní technika a informatika (EN)
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínská a klinická technika (EN)
 • Biomedicínská a klinická technika
 • Civilní nouzová připravenost
3 programy

Fakulta vojenských technologií

 • Letecká a raketová technika
 • Letecká a raketová technika (EN)
 • Komunikační a informační systémy (EN)

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta textilní

 • Textilní technika a materiálové inženýrství
1 program

Fakulta materiálově-technologická

 • Tepelná technika a paliva v průmyslu
 • Metalurgická technologie
 • Chemické a environmentální inženýrství

a další 3 programy

6 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Telekomunikační technika / Telecommunication Engineering
 • Měřicí technika / Measurement and Instrumentation
 • Řídicí technika a robotika / Control Engineering and Robotics

a dalších 15 programů

18 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta aplikovaných věd

 • Informatika a výpočetní technika
 • Kybernetika
2 programy

Fakulta dopravní

 • Dopravní systémy a technika
 • Dopravní logistika
 • Provoz a řízení letecké dopravy

a další 2 programy

5 programů

Fakulta filozofická

 • Teorie a dějiny vědy a techniky
 • Archeologie
 • Historie

a další 2 programy

5 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Technika a mechanizace lesnické výroby
 • Procesy tvorby nábytku
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta veterinárního lékařství

 • Veterinární chirurgie, ortopedie a zobrazovací technika
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Počítačové metody ve vědě a technice
 • Computer Methods in Science and Technology (EN)
 • Aplikované nanotechnologie
 • Applied nanotechnology (EN)
4 programy

Ústav soudního inženýrství

 • Soudní inženýrství: Posuzování vad a poruch v technice
1 program

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
1 program

Fakulta ekonomicko-správní

 • Aplikovaná informatika
 • Informatika ve veřejné správě
2 programy