Nalezli jsme 80 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta strojní

 • Technika prostředí
 • Biomechanika
 • Řízení a ekonomika podniku

a dalších 9 programů

12 programů

Technická fakulta

 • Technika zemědělských technologických systémů
 • Technika výrobních procesů
 • Energetika

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta strojní

 • Dopravní a manipulační technika
 • Dopravní a manipulační technika (EN)
 • Aplikovaná mechanika

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta informačních technologií

 • Výpočetní technika a informatika
 • Výpočetní technika a informatika (EN)
2 programy

Agronomická fakulta

 • Technika a mechanizace zemědělství
 • Technology and Agricultural Machinery (EN)
 • Speciální zootechnika
 • General Animal Breeding (EN)
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta materiálově-technologická

 • Tepelná technika a paliva v průmyslu
 • Tepelná technika a paliva v průmyslu (EN)
 • Chemická metalurgie

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Telekomunikační technika / Telecommunication Engineering
 • Měřicí technika / Measurement and Instrumentation
 • Řídicí technika a robotika / Control Engineering and Robotics

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta dopravní

 • Dopravní systémy a technika
 • Dopravní logistika
 • Provoz a řízení letecké dopravy

a další 2 programy

5 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Informatika a výpočetní technika
 • Kybernetika
2 programy

Fakulta filozofická

 • Teorie a dějiny vědy a techniky
 • History and Philosophy of Science and Technology
 • Archeology

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Technika a mechanizace lesnické výroby
 • Procesy tvorby nábytku
2 programy

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Zpracování dřeva a technika v lesním hospodářství
1 program

Fakulta veterinárního lékařství

 • Veterinární chirurgie, ortopedie a zobrazovací technika
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Computer Modelling in Science and Technology (EN)
 • Aplikované nanotechnologie
 • Applied Nanotechnology (EN)
4 programy

Ústav soudního inženýrství

 • Soudní inženýrství: Posuzování vad a poruch v technice
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Electronics and Communication Technologies (EN)
 • Elektronika a komunikační technologie
 • Teleinformatics (EN)

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Aplikovaná informatika
 • Informatika ve veřejné správě
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
1 program

Fakulta pedagogická

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
1 program