Nalezli jsme 12 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Biomedicínská technika
 • Telekomunikační technika
 • Informatika a výpočetní technika

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta strojní

 • Dopravní a manipulační technika
 • Dopravní technika a technologie
 • Technologie údržby letecké techniky

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Tepelná technika a paliva v průmyslu
 • Tepelná technika a paliva v průmyslu (EN)
 • Počítačové řídicí systémy v průmyslu

a dalších 26 programů

29 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
 • Požární ochrana a bezpečnost
 • Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté)
 • Bezpečnost práce a procesů
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Informatika (dvouoborové)
 • Informatika
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 9 programů

12 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Technická výchova se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ (dvouoborové)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Technická výchova (dvouoborové)
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

a dalších 10 programů

13 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Geologické inženýrství - Geovědní a montánní turismus
 • Geologické inženýrství
 • Zpracování a zneškodňování odpadů

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta umění

 • Video-multimédia-performance
 • Animovaná tvorba
2 programy

Fakulta stavební

 • Hornické a podzemní stavitelství
 • Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství
 • Architektura a stavitelství

a dalších 11 programů

14 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Univerzitní studijní programy

 • Mechatronika
 • Výpočetní vědy
 • Nanotechnologie
 • Technologie procesů v energetice
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.