Nalezli jsme 13 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Biomedicínský technik
 • Telekomunikační technika
 • Měřící a řídicí technika

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta strojní

 • Dopravní a manipulační technika
 • Dopravní technika a technologie
 • Technologie údržby letecké techniky

a dalších 19 programů

22 programů

Fakultu materiálově-technologická

 • Tepelná technika a paliva v průmyslu
 • Tepelná technika a keramické materiály
 • Automatizace a počítačová technika v průmyslu

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
 • Bezpečnost práce a procesů
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Informatika
 • Softwarové systémy
 • Aplikovaná informatika

a další 4 programy

7 programů

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Informační a komunikační technologie (dvouoborové)
 • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)

a další 2 programy

5 programů

Lékařská fakulta

 • Porodní asistentka
 • Fyzioterapie
 • Zdravotní laborant
3 programy

Hornicko-geologická fakulta

 • Geologické inženýrství
 • Trhací práce v hornickém inženýrství
 • Těžba nerostných surovin a jejich využívání

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta umění

 • Animovaná tvorba
 • Video-multimédia-performance
2 programy

Ekonomická fakulta

 • Informatika v ekonomice
 • Systémové inženýrství a informatika
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Univerzitní studijní programy

 • Mechatronika
 • Nanotechnologie
 • Technologie procesů v energetice
 • Výpočetní vědy
4 programy

Fakulta stavební

 • Prostředí staveb
 • Architektura a stavitelství
 • Building structures

a dalších 12 programů

15 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.