Nalezli jsme 28 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Agronomická fakulta

 • Provoz techniky
 • Zootechnika
 • Obecná zootechnika

a další 4 programy

7 programů

Fakulta vojenských technologií

 • Letecká technika
 • Letecká a raketová technika
 • Letecká technika - avionika a výzbroj

a dalších 23 programů

26 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Technika prostředí
 • Výrobní technika
 • Letecký provoz

a dalších 31 programů

34 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Telekomunikační a informační technika
 • Elektronika a sdělovací technika
 • Automatizační a měřicí technika

a dalších 38 programů

41 programů

Fakulta informačních technologií

 • Výpočetní technika a informatika (EN)
 • Výpočetní technika a informatika
 • Informační technologie

a dalších 10 programů

13 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Technika a mechanizace lesnické výroby
 • Technologie a management zpracování dřeva
 • Procesy tvorby nábytku

a další 3 programy

6 programů

Fakulta veterinárního lékařství

 • Veterinární chirurgie, ortopedie a zobrazovací technika
1 program

Ústav soudního inženýrství

 • Soudní inženýrství: Posuzování vad a poruch v technice
 • Řízení rizik technických systémů
 • Řízení rizik ekonomických systémů

a další 2 programy

5 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy (dvouoborové)
 • Logopedie (jednooborové)
 • Jazyková a literární komunikace
3 programy

Ekonomicko-správní fakulta

 • Matematické a statistické metody v ekonomii
 • Podniková informatika
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

NEWTON College, a.s.

 • Psychologie v managementu
 • Management lidských zdrojů
 • Řízení podniku v době 4.0
3 programy

Fakulta stavební

 • Building Constructions
 • Pozemní stavby
 • Architektura a rozvoj sídel

a dalších 13 programů

16 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika
 • Matematika
 • Analytická chemie

a dalších 13 programů

16 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Automatizace řízení a informatika
 • Ekonomická informatika
 • Economic Informatics (EN)
3 programy

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

 • Bezpečnostní management v regionech - zaměření Kriminalistika a kriminologie
 • Ekonomika a management podniku - zaměření IT management
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filozofická fakulta

 • Počítačová lingvistika
1 program

Fakulta výtvarných umění

 • Výtvarná tvorba – Ateliér malířství 2
 • Výtvarná tvorba – Ateliér malířství 1
 • Intermediální a digitální tvorba – Ateliér video

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta architektury

 • Architektura
 • Urbanismus
 • Urban design
3 programy

Lékařská fakulta

 • Radiologický asistent
 • Biomedicínské vědy
 • Bioetika

a další 2 programy

5 programů

Fakulta informatiky

 • Teoretická informatika
 • Informatika
 • Řízení softwarových systémů a služeb (EN)

a dalších 9 programů

12 programů