Nalezli jsme 116 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínský technik
 • Biomedicínský technik (EN)
 • Biomedicínská a klinická technika

a dalších 18 programů

21 programů

Technická fakulta

 • Zemědělská technika
 • Technika výrobních procesů
 • Technika zemědělských technologických systémů

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Fyzikální technika
 • Radiologická technika
 • Laserová a přístrojová technika

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Biomedicínská technika
 • Biomedicínské inženýrství
2 programy

Agronomická fakulta

 • Provoz techniky
 • Zootechnika
 • Speciální zootechnika

a další 4 programy

7 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Biomedicínský technik
 • Telekomunikační technika
 • Měřící a řídicí technika

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta vojenských technologií

 • Letecká technika
 • Letecká a raketová technika
 • Letecká technika (EN)

a dalších 30 programů

33 programů

Fakulta strojní

 • Technika prostředí
 • Letadlová a kosmická technika
 • Automatizační a přístrojová technika

a dalších 26 programů

29 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Multimediální techniky
 • Počítačová technika a její aplikace
 • Informatika a výpočetní technika

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Výpočetní technika
 • Informatika a výpočetní technika
 • Kybernetika a řídící technika

a dalších 18 programů

21 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta strojního inženýrství

 • Technika prostředí
 • Výrobní technika
 • Letecký provoz

a dalších 31 programů

34 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Audiovizuální technika a zpracování signálů
 • Vysokofrekvenční a digitální technika
 • Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika

a dalších 56 programů

59 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Telekomunikační a informační technika
 • Elektronika a sdělovací technika
 • Automatizační a měřicí technika

a dalších 38 programů

41 programů

Fakulta strojní

 • Konstrukce zdravotnické techniky
 • Dopravní a manipulační technika
 • Stavba energetických strojů a zařízení

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta strojní

 • Dopravní a manipulační technika
 • Dopravní technika a technologie
 • Technologie údržby letecké techniky

a dalších 19 programů

22 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Základy techniky se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - základy techniky
 • Učitelství pro střední školy - základy techniky (dvouoborové)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta informačních technologií

 • Výpočetní technika a informatika (EN)
 • Výpočetní technika a informatika
 • Informační technologie

a dalších 10 programů

13 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biomedicíncká laboratorní technika
 • Měřicí a výpočetní technika (jednooborové)
 • Informatika pro vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 44 programů

47 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Komunikační a mikroprocesorová technika
 • Komunikační a řídicí technologie
 • Informační, komunikační a řídicí technologie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta dopravní

 • Dopravní systémy a technika
 • Technologie údržby letadel
 • Dopravní logistika

a dalších 10 programů

13 programů

Zemědělská fakulta

 • Zemědělská a dopravní technika
 • Zemědělská a dopravní technika: obchod, servis a služby
 • Zootechnika

a dalších 16 programů

19 programů