Nalezli jsme 106 škol

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Komunikační a radarové systémy
 • Informační technologie
 • Automatické řízení
3 programy

Architectural Institute in Prague

 • Architecture and urbanism
1 program

Ústav soudního inženýrství

 • Řízení rizik technických systémů
 • Expertní inženýrství v dopravě
 • Řízení rizik ekonomických systémů
 • Realitní inženýrství
4 programy

Fakulta architektury

 • Architektura a urbanismus
 • Architecture (EN)
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Bioinformatika
 • Biotechnologie a genové inženýrství
 • Informatika

a další 3 programy

6 programů

Fakulta umění a architektury

 • Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru
1 program

Vysoká škola obchodní v Praze, nadační fond

 • Provoz a řízení letecké dopravy - Management leteckých podniků
 • Cestovní ruch - Ekonomika a řízení služeb
 • Digitální ekonomika - Ekonomika a řízení služeb
3 programy

Fakulta chemická

 • Chemie pro medicínské aplikace - Chemie bioaktivních látek
 • Chemie a technologie materiálů
 • Environmental Sciences and Engineering (EN)

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství informatiky a fyziky pro střední školy
 • Učitelství informatiky a matematiky pro střední školy
2 programy

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Architektonická tvorba
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta umění a designu

 • Fotografie a intermediální tvorba
 • Kurátorská studia
 • Design

a další 3 programy

6 programů

Lékařská fakulta

 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Ochrana a podpora veřejného zdraví
 • Ošetřovatelská péče v geriatrii

a další 3 programy

6 programů