Nalezli jsme 73 škol

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Přírodovědecká fakulta

 • Filozofie a dějiny přírodních věd
 • Hospodaření s přírodními zdroji
 • Vědy o Zemi

a dalších 73 programů

76 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikace informatiky v přírodních vědách
 • Matematické inženýrství
 • Aplikovaná algebra a analýza

a dalších 30 programů

33 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Vědy o zvířatech
 • Využití a ochrana přírodních zdrojů
 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů

a dalších 43 programů

46 programů

Fakulta chemická

 • Chemie přírodních látek
 • Chemie a technologie potravin - Chemie a analýza přírodních látek
 • Food Chemistry (EN)

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Chemie a analýza potravin a přírodních produktů
 • Biochemie a biotechnologie
 • Forenzní analýza

a dalších 7 programů

10 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Geologické vědy
 • Geological Sciences (EN)
 • Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 95 programů

98 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Materiálové vědy
 • Aplikovaná matematika
 • Applied Mathematics (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Chemie pro vědu
 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Analytická chemie

a dalších 22 programů

25 programů

Fakulta strojní

 • Aplikované vědy a technologie
 • Energetika a životní prostředí
 • Inteligentní doprava a logistika
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Vědy o živé přírodě
 • Ekologická a evoluční biologie
 • Geologie

a dalších 78 programů

81 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta životního prostředí

 • Environmentální vědy o Zemi
 • Environmental Earth Sciences (EN)
 • Environmentální modelování

a dalších 12 programů

15 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Matematika ve firmách a veřejné správě
 • Computer Modelling in Science and Technology (EN)

a dalších 25 programů

28 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Geomatika
 • Fyzika plazmatu a tenkých vrstev
 • Matematika a finanční studia

a dalších 25 programů

28 programů

Fakulta chemické technologie

 • Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví
 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemické technologie

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Historická a muzeologická studia
 • Historie

a dalších 31 programů

34 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Přírodovědecká fakulta

 • Chemistry - Spec. Bioorganic Chemistry (EN)
 • Chemie – specializace Bioorganická chemie
 • Didaktika fyziky

a dalších 28 programů

31 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Matematika (dvouoborové)
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)
 • Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)

a dalších 6 programů

9 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Matematické modelování
 • Physics of the Earth and Planets
 • Fyzika Země a planet

a dalších 56 programů

59 programů

Fakulta humanitních studií

 • Liberal arts and Humanities (EN)
 • Obecná antropologie
 • General Antropology (EN)

a další 2 programy

5 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Aplikovaná geologie
 • Applied Geology (EN)
 • Procesní inženýrství v oblasti surovin

a dalších 21 programů

24 programů

1. lékařská fakulta

 • Bioetika
 • Bioethics (EN)
 • Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology (EN)

a dalších 15 programů

18 programů