Nalezli jsme 71 škol

Vysoká škola ekonomická přijímá přihlášky nejpozději do 30.4.2020. Zjistit více!

Přírodovědecká fakulta

 • Filozofie a dějiny přírodních věd
 • Filozofie a dějiny přírodních věd (EN)
 • Hospodaření s přírodními zdroji

a dalších 106 programů

109 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů
 • Využití a ochrana přírodních zdrojů
 • Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů

a dalších 40 programů

43 programů

Fakulta chemická

 • Chemie a analýza přírodních látek
 • Food Science (EN)
 • Fyzikální chemie

a dalších 13 programů

16 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů
 • Ekologie lesa
 • Aplikovaná geoinformatika
3 programy

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Chemie a analýza potravin a přírodních produktů
 • Biochemie a biotechnologie
 • Forenzní analýza

a dalších 8 programů

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Geologické vědy
 • Digitální a přístrojová optika
 • Fyzikální chemie

a dalších 76 programů

79 programů

Fakulta strojní

 • Aplikované vědy a technologie
 • Energetika a životní prostředí
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Matematika ve firmách a veřejné správě
 • Computer Modelling in Science and Technology (EN)

a dalších 25 programů

28 programů

Fakulta humanitních studií

 • Filosofie v kontextu humanitních věd
 • Studium humanitní vzdělanosti
 • Liberal arts and Humanities (EN)

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Biomechanika a mechanika moderních materiálů
 • Fyzika plazmatu a tenkých vrstev
 • Kybernetika

a dalších 26 programů

29 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Historická a muzeologická studia
 • Historie

a dalších 26 programů

29 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie – specializace Bioorganická chemie
 • Fyzikální měření a modelování
 • Biologie a ekologie – specializace Experimentální biologie

a dalších 15 programů

18 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Matematika (dvouoborové)
 • Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)

a další 4 programy

7 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Matematické modelování
 • Geofyzika
 • Geofyzika (EN)

a dalších 70 programů

73 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Ekologická a evoluční biologie
 • Geologie
 • Fyzická geografie

a dalších 72 programů

75 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná matematika
 • Fyzikální a materiálové inženýrství
 • Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

a další 2 programy

5 programů

1. lékařská fakulta

 • Bioetika (EN)
 • Bioetika
 • Biologie a patologie buňky (EN)

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikace softwarového inženýrství
 • Diagnostika materiálů
 • Inženýrství pevných látek

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta restaurování

 • Umělecká a umělecko-řemeslná díla na papírových, textilních, pergamenových podložkách a polychromované objekty z papírmašé
 • Umělecká a umělecko-řemeslná díla z kamene, štuku, sádry, terakoty a umělého kamene
2 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Němčina + Historie
 • Český jazyk a literatura + Historie
 • Angličtina + Historie

a dalších 44 programů

47 programů