Nalezli jsme 75 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta životního prostředí

 • Odpadové hospodářství
 • Environmentální analytická chemie
 • Ochrana životního prostředí

a další 2 programy

5 programů

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
 • Inženýrství životního prostředí
 • Matematika ve stavebním inženýrství
 • Materiálové inženýrství
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
1 program

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Anorganická chemie (EN)
 • Anorganická a bioanorganická chemie

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Energie a paliva
 • Voda a prostředí
 • Energie a paliva (Univerzitní centrum v Litvínově)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Statistics
 • Econometrics and Operation Research
 • Ekonometrie a operační výzkum

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Konzervace přírodnin a taxidermie
 • Ochrana lesů a myslivost
2 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Akustika / Acoustics
 • Fyzika plazmatu / Plasma Physics
 • Matematické inženýrství / Mathematical Engineering
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor
 • Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Výpočetní a aplikovaná matematika
 • Výpočetní matematika
2 programy

Agronomická fakulta

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Technologie odpadů
 • Strukturní biologie

a dalších 11 programů

14 programů

3. lékařská fakulta

 • Antropologie (EN)
 • Antropologie
 • Vývojová a buněčná biologie

a dalších 13 programů

16 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Ochrana zvířat a welfare
 • Veterinární hygiena a ekologie
 • Veterinární ekologie

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Biomedicínské a ekologické inženýrství
 • Biomedical and Ecological Engineering (EN)
2 programy

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management evropských projektů
 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Životní prostředí a rozvoj
2 programy

Technická fakulta

 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Technology and Environmental Engineering (EN)
2 programy