Nalezli jsme 49 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Filozofie a dějiny přírodních věd
 • Filozofie a dějiny přírodních věd (EN)
 • Environmentální vědy

a dalších 59 programů

62 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Využití a ochrana přírodních zdrojů
 • Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin
 • Zemědělská chemie

a dalších 5 programů

8 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů
 • Ekologie lesa
 • Aplikovaná geoinformatika
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Geologické vědy
 • Mezinárodní rozvojová studia
 • Didaktika fyziky

a dalších 23 programů

26 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Computer Modelling in Science and Technology (EN)
 • Applied Nanotechnology (EN)
 • Aplikované nanotechnologie
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta aplikovaných věd

 • Fyzika plazmatu a tenkých vrstev
 • Kybernetika
 • Geomatika

a další 3 programy

6 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná matematika
 • Fyzikální a materiálové inženýrství
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Geologie
 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Ekologická a evoluční biologie

a dalších 20 programů

23 programů

1. lékařská fakulta

 • Bioetika (EN)
 • Bioetika
 • Biochemie a patobiochemie

a dalších 15 programů

18 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Physics of the Earth and Planets
 • Fyzika Země a planet
 • Computational mathematics

a dalších 33 programů

36 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta humanitních studií

 • Soudobé evropské kulturní dějiny
 • Europäische Kulturzeitgeschichte (DE)
 • Obecná antropologie

a dalších 14 programů

17 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Farmakognosie a nutraceutika
 • Xenobiochemie a patobiochemie
 • Xenobiochemie a patobiochemie (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Zemědělská fakulta

 • Zemědělská chemie
 • Agroekologie
 • Aplikovaná a krajinná ekologie
3 programy

Lékařská fakulta

 • Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry (EN)
 • Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie a bioorganická chemie
 • Mikrobiologie
 • Biochemie a bioorganická chemie (double degree)
 • Chemie a technologie potravin
4 programy

Fakulta chemická

 • Food Science (EN)
 • Chemie makromolekulárních materiálů
 • Fyzikální chemie

a dalších 8 programů

11 programů

Pedagogická fakulta

 • Didaktika geografie
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (EN)
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Didaktika fyziky
 • Biologie a ekologie
 • Toxikologie
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Vzdělávání v biologii
 • Didaktika chemie (EN)
 • Didaktika matematiky

a další 2 programy

5 programů

Filozofická fakulta

 • Obecná jazykověda a teorie komunikace
 • Migrační studia
2 programy