Nalezli jsme 54 škol

Druhá šance je zde! FF ZČU v Plzni přijímá přihlášky do 31.8. Zjistit více!

Přírodovědecká fakulta

 • Filozofie a dějiny přírodních věd
 • Filozofie a dějiny přírodních věd (EN)
 • Environmentální vědy

a dalších 57 programů

60 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Využití a ochrana přírodních zdrojů
 • Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin
 • Zemědělská chemie

a další 4 programy

7 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů
 • Ekologie lesa
 • Aplikovaná geoinformatika
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Geologické vědy
 • Geologické vědy (EN)
 • Vlnová a částicová optika (EN)

a dalších 74 programů

77 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Geologické vědy
 • Ekologie
 • Biofyzika

a dalších 23 programů

26 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Počítačové metody ve vědě a technice
 • Computer Methods in Science and Technology (EN)
 • Obecné otázky matematiky

a další 3 programy

6 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná mechanika
 • Matematika
 • Fyzika plazmatu a tenkých vrstev

a další 3 programy

6 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná matematika (EN)
 • Fyzikální a materiálové inženýrství
3 programy

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Geofyzika (EN)
 • Geofyzika
 • Vědecko-technické výpočty (EN)

a dalších 35 programů

38 programů

1. lékařská fakulta

 • Bioetika (EN)
 • Bioetika
 • Imunologie

a dalších 15 programů

18 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta sociálních studií

 • Environmentální studia
1 program

Fakulta humanitních studií

 • Contemporary European Cultural History (EN)
 • Soudobé evropské kulturní dějiny
 • Europäische Kulturzeitgeschichte (DE)

a dalších 17 programů

20 programů

Zemědělská fakulta

 • Zemědělská chemie
 • Agroekologie
 • Aplikovaná a krajinná ekologie
3 programy

Lékařská fakulta

 • Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie
1 program

Fakulta chemická

 • Food Science (EN)
 • Physical Chemistry (EN)
 • Chemistry of Macromolecular Materials (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Patobiochemie a xenobiochemie
 • Patobiochemie a xenobiochemie (EN)
 • Bioorganická chemie (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Pedagogická fakulta

 • Didaktika geografie
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (EN)
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Vzdělávání v biologii
 • Didaktika matematiky
 • Didaktika matematiky (EN)

a další 2 programy

5 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Archeologie
 • Teoretická fyzika a astrofyzika
 • Theoretical Physics and Astrophysics

a další 4 programy

7 programů