Nalezli jsme 53 škol

Zažijte Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT, přijďte na Den otevřených dveří. Zjistit více

Přírodovědecká fakulta

 • Filozofie a dějiny přírodních věd
 • Filozofie a dějiny přírodních věd (EN)
 • Environmentální vědy

a dalších 57 programů

60 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Využití a ochrana přírodních zdrojů
 • Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin
 • Zemědělská chemie

a další 4 programy

7 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů
 • Ekologie lesa
 • Aplikovaná geoinformatika
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Geologické vědy
 • Geologické vědy (EN)
 • Vlnová a částicová optika (EN)

a dalších 74 programů

77 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Geologické vědy
 • Regionální geografie
 • Aplikovaná matematika

a dalších 23 programů

26 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Počítačové metody ve vědě a technice
 • Computer Methods in Science and Technology (EN)
 • Aplikované nanotechnologie
 • Applied nanotechnology (EN)
4 programy

Fakulta aplikovaných věd

 • Matematika
 • Geomatika
 • Aplikovaná mechanika

a další 3 programy

6 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná matematika
 • Fyzikální a materiálové inženýrství
2 programy

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Geofyzika
 • Geofyzika (EN)
 • Vědecko-technické výpočty

a dalších 35 programů

38 programů

1. lékařská fakulta

 • Bioetika
 • Bioetika (EN)
 • Parazitologie (EN)

a dalších 15 programů

18 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta sociálních studií

 • Environmentální studia
1 program

Fakulta humanitních studií

 • Soudobé evropské kulturní dějiny
 • Contemporary European Cultural History (EN)
 • Europäische Kulturzeitgeschichte (DE)

a dalších 17 programů

20 programů

Zemědělská fakulta

 • Zemědělská chemie
 • Agroekologie
 • Aplikovaná a krajinná ekologie
3 programy

Lékařská fakulta

 • Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie
 • Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry (EN)
2 programy

Fakulta vojenského zdravotnictví

 • Vojenská radiobiologie
 • Military Radiobiology
 • Infectious biology

a další 3 programy

6 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta chemická

 • Food Science (EN)
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Potravinářská chemie

a dalších 6 programů

9 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Patobiochemie a xenobiochemie
 • Patobiochemie a xenobiochemie (EN)
 • Bioorganická chemie

a dalších 5 programů

8 programů

Pedagogická fakulta

 • Vzdělávání v biologii
 • Didaktika matematiky
 • Didaktika matematiky (EN)

a další 2 programy

5 programů

Pedagogická fakulta

 • Didaktika geografie
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (EN)
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
3 programy