Nalezli jsme 55 škol

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Přírodovědecká fakulta

 • Filozofie a dějiny přírodních věd
 • Environmentální vědy
 • Fyzická geografie a geoekologie

a dalších 27 programů

30 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Vědy o zvířatech
 • Využití a ochrana přírodních zdrojů
 • Vědy o živé přírodě

a dalších 8 programů

11 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Geologické vědy
 • Geological Sciences (EN)
 • Nanomateriálová chemie

a dalších 38 programů

41 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Materiálové vědy
 • Aplikovaná matematika
 • Applied Mathematics (EN)

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Vědy o živé přírodě
 • Geologie
 • Geology (EN)

a dalších 37 programů

40 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta životního prostředí

 • Environmentální vědy o Zemi
 • Environmental Earth Sciences (EN)
 • Ekologie

a dalších 7 programů

10 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Computer Modelling in Science and Technology (EN)
 • Aplikované nanotechnologie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Fyzika plazmatu a tenkých vrstev
 • Aplikovaná mechanika
 • Matematika

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta chemické technologie

 • Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví
 • Chemie
 • Chemie (double degree)

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Didaktika fyziky
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Biology and Ecology (EN)

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Hornicko-geologická fakulta

 • Aplikovaná geologie
 • Applied Geology (EN)
 • Důlní měřictví a geodézie

a dalších 7 programů

10 programů

1. lékařská fakulta

 • Bioetika
 • Bioethics (EN)
 • Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology (EN)

a dalších 15 programů

18 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Physics of the Earth and Planets
 • Fyzika Země a planet
 • Kvantová optika a optoelektronika

a dalších 33 programů

36 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Matematické inženýrství
 • Fyzikální inženýrství
 • Kvantové technologie

a další 4 programy

7 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta chemická

 • Food Chemistry (EN)
 • Physical Chemistry (EN)
 • Potravinářská chemie

a dalších 5 programů

8 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biofyzika a fyzika nanostruktur
 • Environmentální geografie
 • Matematika

a dalších 5 programů

8 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Xenobiochemie a patobiochemie
 • Xenobiochemistry and Pathobiochemistry (EN)
 • Xenobiochemistry and Pathobiochemistry (EN)

a dalších 8 programů

11 programů

Pedagogická fakulta

 • Didaktika geografie (EN)
 • Didaktika geografie
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (EN)
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Vzdělávání v biologii
 • Mathematics Education (EN)
 • Didaktika matematiky

a další 2 programy

5 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Výpočetní a aplikovaná matematika
 • Bioinformatika a výpočetní biologie
 • Aplikovaná fyzika
3 programy