Nalezli jsme 52 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Ekonomická geografie a regionální rozvoj
 • Matematika
 • Analytická chemie heterogenních systémů

a dalších 7 programů

10 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Archeologie
 • Theoretical Physics and Astrophysics (EN)
 • Teoretická fyzika a astrofyzika

a další 4 programy

7 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Hydrobiologie
 • Entomology (EN)
 • Ecosystem Biology (EN)

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Matematické modely a jejich aplikace
 • Fyzikální inženýrství
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Fyzikální inženýrství
 • Matematické inženýrství
 • Jaderná chemie

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Chemické inženýrství
 • Fyzikální chemie
 • Analytická chemie

a další 2 programy

5 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Organická chemie (EN)
 • Anorganická chemie (EN)

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
 • Matematika ve stavebním inženýrství
 • Inženýrství životního prostředí
3 programy

Fakulta informatiky a statistiky

 • Statistics (EN)
 • Statistika
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Econometrics and Operation Research (EN)
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Agronomická fakulta

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Technologie odpadů
 • Applied and Landscape Ecology (EN)

a dalších 8 programů

11 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Geoinformatika (EN)
 • Geoinformatika
 • Geologické inženýrství

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Akustika / Acoustics
 • Matematické inženýrství / Mathematical Engineering
 • Fyzika plazmatu / Plasma Physics
3 programy

3. lékařská fakulta

 • Antropologie
 • Antropologie (EN)
 • Vývojová a buněčná biologie

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta životního prostředí

 • Applied and Landscape Ecology (EN)
 • Water Regime Improvement in Landscape (EN)
 • Aplikovaná a krajinná ekologie

a dalších 5 programů

8 programů