Nalezli jsme 53 škol

Má smysl studovat MBA? Zjistěte to přímo od absolventů!

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Archeologie
 • Theoretical Physics and Astrophysics (EN)
 • Teoretická fyzika a astrofyzika

a další 4 programy

7 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Hydrobiologie
 • Entomology (EN)
 • Ecosystem Biology (EN)

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Matematické modely a jejich aplikace
 • Fyzikální inženýrství
2 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Fyzikální inženýrství
 • Matematické inženýrství
 • Jaderná chemie

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta informatiky a statistiky

 • Statistika
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Statistics (EN)
 • Econometrics and Operation Research (EN)
4 programy

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
 • Matematika ve stavebním inženýrství
 • Inženýrství životního prostředí
3 programy

Matematický ústav v Opavě

 • Geometrie a globální analýza
 • Matematická analýza
 • Mathematical Analysis (EN)
 • Geometry and Global Analysis (EN)
4 programy

Fakulta chemicko-technologická

 • Organická chemie
 • Anorganická chemie
 • Organická chemie (EN)

a dalších 10 programů

13 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Chemické inženýrství
 • Fyzikální chemie
 • Analytická chemie

a další 2 programy

5 programů

Fakulta životního prostředí

 • Ecology (EN)
 • Ekologie
 • Environmentální modelování

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta elektrotechnická

 • Akustika / Acoustics
 • Matematické inženýrství / Mathematical Engineering
 • Fyzika plazmatu / Plasma Physics
3 programy

Agronomická fakulta

 • Bio-omika
 • Strukturní biologie
 • Applied and Landscape Ecology (EN)

a dalších 8 programů

11 programů

3. lékařská fakulta

 • Antropologie
 • Antropologie (EN)
 • Vývojová a buněčná biologie

a dalších 13 programů

16 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Hornictví a hornická geomechanika (EN)
 • Geologické inženýrství (EN)
 • Ochrana životního prostředí v průmyslu

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Veterinary Public Health and Animal Protection (EN)
 • Veterinární biochemie, chemie a biofyzika
 • Veřejné veterinářství a ochrana zvířat

a další 3 programy

6 programů