Nalezli jsme 74 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Filozofie a dějiny přírodních věd
 • Filozofie a dějiny přírodních věd (EN)
 • Hospodaření s přírodními zdroji

a dalších 105 programů

108 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Využití a ochrana přírodních zdrojů
 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů
 • Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů

a dalších 45 programů

48 programů

Fakulta chemická

 • Chemie a analýza přírodních látek
 • Food Science (EN)
 • Chemie pro medicínské aplikace

a dalších 13 programů

16 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů
 • Ekologie lesa
 • Aplikovaná geoinformatika
3 programy

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Chemie a analýza potravin a přírodních produktů
 • Biochemie a biotechnologie
 • Forenzní analýza

a dalších 8 programů

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Geologické vědy
 • Geologické vědy (EN)
 • Ekologická a evoluční biologie

a dalších 109 programů

112 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Geologické vědy
 • Učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové)
 • Učitelství informatiky pro SŠ (dvouoborové)

a dalších 71 programů

74 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Počítačové metody ve vědě a technice
 • Physics (EN)

a dalších 30 programů

33 programů

Fakulta humanitních studií

 • Filosofie v kontextu humanitních věd
 • Liberal arts and Humanities (EN)
 • Studium humanitní vzdělanosti

a dalších 27 programů

30 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Biomechanika a mechanika moderních materiálů
 • Aplikovaná a inženýrská fyzika
 • Matematika a její aplikace

a dalších 29 programů

32 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Matematické modelování
 • Geofyzika
 • Geofyzika (EN)

a dalších 69 programů

72 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná matematika
 • Fyzikální a materiálové inženýrství
 • Energetika, procesy a životní prostředí

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzikální měření a modelování
 • Biologie a ekologie – specializace Experimentální biologie
 • Učitelství fyziky pro střední školy

a dalších 17 programů

20 programů

1. lékařská fakulta

 • Bioetika
 • Bioetika (EN)
 • Parazitologie

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Historie
 • Kulturněhistorická a muzeologická studia

a dalších 37 programů

40 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikace softwarového inženýrství
 • Diagnostika materiálů
 • Inženýrství pevných látek

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta restaurování

 • Umělecká a umělecko-řemeslná díla na papírových, textilních, pergamenových podložkách a polychromované objekty z papírmašé
 • Umělecká a umělecko-řemeslná díla z kamene, štuku, sádry, terakoty a umělého kamene
2 programy

Fakulta sociálních studií

 • Environmentální studia
1 program

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Němčina + Historie
 • Český jazyk a literatura + Historie
 • Angličtina + Historie

a dalších 40 programů

43 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Aplikovaná matematika
 • Geometrie a globální analýza
 • Matematická analýza

a dalších 5 programů

8 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Geovědní a montánní turismus
 • Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields
 • Geoinformatika

a dalších 10 programů

13 programů