Nalezli jsme 68 škol

Jste rození manažeři nebo na sobě musíte ještě zapracovat? To zjistíte v online testu zde!

Přírodovědecká fakulta

 • Filozofie a dějiny přírodních věd
 • Filozofie a dějiny přírodních věd (EN)
 • Hospodaření s přírodními zdroji

a dalších 105 programů

108 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů
 • Využití a ochrana přírodních zdrojů
 • Natural Resources and Environment (EN)

a dalších 39 programů

42 programů

Fakulta chemická

 • Chemie a analýza přírodních látek
 • Food Science (EN)
 • Chemie pro medicínské aplikace

a dalších 18 programů

21 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů
 • Ekologie lesa
 • Aplikovaná geoinformatika
3 programy

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Chemie a analýza potravin a přírodních produktů
 • Biochemie a biotechnologie
 • Biochemie a bioorganická chemie

a dalších 7 programů

10 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Geologické vědy
 • Ekologie
 • Diskrétní matematika

a dalších 71 programů

74 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Biomechanika a mechanika moderních materiálů
 • Fyzika plazmatu a tenkých vrstev
 • Kybernetika

a dalších 26 programů

29 programů

Fakulta strojní

 • Aplikované vědy a technologie
 • Energetika a životní prostředí
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Matematika ve firmách a veřejné správě
 • Computer Modelling in Science and Technology (EN)

a dalších 27 programů

30 programů

Fakulta humanitních studií

 • Filosofie v kontextu humanitních věd
 • Liberal arts and Humanities (EN)
 • Studium humanitní vzdělanosti

a dalších 24 programů

27 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Historická a muzeologická studia
 • Historie

a dalších 28 programů

31 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie – specializace Bioorganická chemie
 • Fyzikální měření a modelování
 • Biologie a ekologie – specializace Experimentální biologie

a dalších 18 programů

21 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Matematika (dvouoborové)
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)
 • Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)

a další 4 programy

7 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Matematické modelování
 • Physics of the Earth and Planets
 • Geofyzika a fyzika planet

a dalších 63 programů

66 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Ekologická a evoluční biologie
 • Geologie
 • Fyzická geografie

a dalších 71 programů

74 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná matematika
 • Fyzikální a materiálové inženýrství
 • Matematické inženýrství

a další 2 programy

5 programů

1. lékařská fakulta

 • Bioetika
 • Bioetika (EN)
 • Vývojová a buněčná biologie (EN)

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikace softwarového inženýrství
 • Diagnostika materiálů
 • Inženýrství pevných látek

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta restaurování

 • Umělecká a umělecko-řemeslná díla na papírových, textilních, pergamenových podložkách a polychromované objekty z papírmašé
 • Umělecká a umělecko-řemeslná díla z kamene, štuku, sádry, terakoty a umělého kamene
2 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Němčina (dvouoborové)
 • Český jazyk a literatura (dvouoborové)
 • Angličtina + Historie

a dalších 34 programů

37 programů