Nalezli jsme 56 škol

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikace informatiky v přírodních vědách
 • Aplikovaná algebra a analýza
 • Matematická fyzika

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů
 • Natural Resources and Environment (EN)
 • Sustainable Agriculture and Food Security (EN)

a dalších 23 programů

26 programů

Fakulta chemická

 • Chemie přírodních látek
 • Chemie a chemické technologie
 • Chemie a technologie materiálů

a další 4 programy

7 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Chemie a analýza potravin a přírodních produktů
 • Forenzní analýza
 • Mikrobiologie a genové inženýrství

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Geografie
 • Aplikované nanotechnologie

a dalších 11 programů

14 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství
 • Matematika a finanční studia
 • Geomatika

a dalších 9 programů

12 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Chemistry - Spec. Bioorganic Chemistry (EN)
 • Chemie – specializace Bioorganická chemie
 • Učitelství matematiky a chemie pro střední školy

a dalších 14 programů

17 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Matematika (dvouoborové)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Technická výchova (dvouoborové)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzická geografie a geoekologie
 • Geologie
 • Aplikovaná geologie

a dalších 42 programů

45 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Aplikovaná geologie
 • Procesní inženýrství v oblasti surovin
 • Ochrana životního prostředí v průmyslu

a dalších 15 programů

18 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství science pro SŠ
 • Chemie životního prostředí
 • Biologie ekosystémů

a dalších 15 programů

18 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Geofyzika a fyzika planet
 • Numerická a výpočtová matematika
 • Finanční a pojistná matematika

a dalších 18 programů

21 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Matematické modelování
 • Geometrie a globální analýza
 • Matematická analýza
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika nanostruktur
 • Politická a kulturní geografie
 • Biofyzika

a dalších 18 programů

21 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta chemické technologie

 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemické technologie
 • Chemie a technologie materiálů
 • Chemie
4 programy

Fakulta životního prostředí

 • Environmentální modelování
 • Environmental Modelling (EN)
 • Aplikovaná ekologie

a další 4 programy

7 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Geoenvironmentální rizika a sanace
 • Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
 • Geografická kartografie a geoinformatika

a dalších 37 programů

40 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Historie
 • Aplikovaná geografie a regionální rozvoj
 • Aplikovaná matematika

a další 4 programy

7 programů

Fyzikální ústav v Opavě

 • Multimediální techniky
 • Relativistická astrofyzika
 • Observační astrofyzika vysokých energií

a další 2 programy

5 programů