Nalezli jsme 44 škol

Chcete získat americký i český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů
 • Natural Resources and Environment (EN)
 • Sustainable Agriculture and Food Security (EN)

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Chemie a analýza potravin a přírodních produktů
 • Forenzní analýza
 • Mikrobiologie a genové inženýrství
 • Biochemie a buněčná biologie
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Geografie
 • Aplikované nanotechnologie

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta humanitních studií

 • Filosofie v kontextu humanitních věd
 • Dějiny moderní evropské kultury
 • Studia občanského sektoru

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Biomechanika a mechanika moderních materiálů
 • Geomatika
 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství

a dalších 14 programů

17 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie – specializace Bioorganická chemie
 • Fyzikální měření a modelování
 • Biologie a ekologie – specializace Experimentální biologie

a dalších 6 programů

9 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Matematika (dvouoborové)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Technická výchova (dvouoborové)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzická geografie a geoekologie
 • Aplikovaná geologie
 • Geologie

a dalších 44 programů

47 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikace softwarového inženýrství
 • Diagnostika materiálů
 • Inženýrství pevných látek

a dalších 13 programů

16 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Geofyzika a fyzika planet
 • Numerická a výpočtová matematika
 • Matematické struktury

a dalších 25 programů

28 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzická geografie
 • Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
 • Aplikovaná a environmentální geologie

a dalších 32 programů

35 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields
 • Inženýrská geodézie
 • Geologické inženýrství

a dalších 11 programů

14 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika nanostruktur
 • Politická a kulturní geografie
 • Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí

a dalších 16 programů

19 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Matematické modelování
 • Matematická analýza
 • Geometrie a globální analýza
3 programy

Fakulta chemické technologie

 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemické technologie
 • Chemistry, Technology and Materials (EN)

a další 3 programy

6 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná ekologie
 • Environmentální modelování
 • Environmental Modelling (EN)

a další 4 programy

7 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Historie
 • Vychovatelství
 • Aplikovaná fyzika

a další 3 programy

6 programů

Fakulta filozofická

 • Sociální a kulturní antropologie
 • Antropologie populací minulosti
2 programy

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Fyzikální chemie
 • Analytická chemie
 • Senzorika a kybernetika v chemii
3 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Historie
 • Audiovizuální tvorba
 • Knihovnictví - Informační studia

a dalších 10 programů

13 programů