Nalezli jsme 47 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů
 • Natural Resources and Environment
 • Sustainable Agriculture and Food Security

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Chemie a analýza potravin a přírodních produktů
 • Forenzní analýza
 • Mikrobiologie a genové inženýrství
 • Biochemie a buněčná biologie
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Geografie
 • Computer Modelling in Science and Technology

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta humanitních studií

 • Filosofie v kontextu humanitních věd
 • Dějiny moderní evropské kultury
 • Studia občanského sektoru

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Biomechanika a mechanika moderních materiálů
 • Matematika a finanční studia
 • Geomatika

a dalších 15 programů

18 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzikální měření a modelování
 • Biologie a ekologie – specializace Experimentální biologie
 • Učitelství fyziky pro střední školy

a dalších 7 programů

10 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzická geografie a geoekologie
 • Aplikovaná geologie
 • Geologie

a dalších 46 programů

49 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Geofyzika
 • Numerická a výpočtová matematika
 • Numerická a výpočtová matematika (EN)

a dalších 26 programů

29 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikace softwarového inženýrství
 • Diagnostika materiálů
 • Inženýrství pevných látek

a dalších 13 programů

16 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzická geografie
 • Aplikovaná geografie a geoinformatika
 • Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování

a dalších 30 programů

33 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemické technologie

 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemické technologie
 • Chemie

a další 3 programy

6 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Geometrie a globální analýza
 • Matematická analýza
 • Aplikovaná matematika
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Politická a kulturní geografie
 • Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu
 • Modelování v environmentální geografii

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Historie
 • Matematické modely a jejich aplikace
 • Aplikovaná fyzika

a dalších 15 programů

18 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta strojní

 • Jaderná energetická zařízení
 • Technika životního prostředí
 • Výrobní stroje a zařízení

a další 2 programy

5 programů

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
1 program

Fakulta filozofická

 • Sociální a kulturní antropologie
 • Antropologie populací minulosti
2 programy

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Fyzikální chemie
 • Senzorika a kybernetika v chemii
 • Analytická chemie
3 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Historie
 • Audiovizuální tvorba
 • Theoretical physics

a dalších 19 programů

22 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Anorganická chemie
 • Digitální a přístrojová optika
 • Diskrétní matematika

a dalších 47 programů

50 programů