Nalezli jsme 45 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů
 • Natural Resources and Environment (EN)
 • Sustainable Agriculture and Food Security (EN)

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Chemie a analýza potravin a přírodních produktů
 • Forenzní analýza
 • Mikrobiologie a genové inženýrství
 • Biochemie a buněčná biologie
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Computer Modelling in Science and Technology (EN)
 • Geografie

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta humanitních studií

 • Filosofie v kontextu humanitních věd
 • Dějiny moderní evropské kultury
 • Studia občanského sektoru

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Biomechanika a mechanika moderních materiálů
 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství
 • Geomatika

a dalších 15 programů

18 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzikální měření a modelování
 • Biologie a ekologie – specializace Experimentální biologie
 • Učitelství fyziky pro střední školy

a dalších 7 programů

10 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzická geografie a geoekologie
 • Aplikovaná geologie
 • Geologie

a dalších 46 programů

49 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Geofyzika
 • Numerická a výpočtová matematika
 • Numerická a výpočtová matematika (EN)

a dalších 26 programů

29 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikace softwarového inženýrství
 • Diagnostika materiálů
 • Inženýrství pevných látek

a dalších 13 programů

16 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzická geografie
 • Aplikovaná geografie a geoinformatika
 • Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování

a dalších 30 programů

33 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Hornicko-geologická fakulta

 • Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields
 • Důlní měřictví
 • Inženýrská geodézie

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta chemické technologie

 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemické technologie
 • Membrane Materials and Process Engineering (EN)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná ekologie
 • Environmental Modelling (EN)
 • Environmentální modelování

a další 4 programy

7 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Geometrie a globální analýza
 • Aplikovaná matematika
 • Matematická analýza
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Politická a kulturní geografie
 • Biofyzika
 • Modelování v environmentální geografii

a dalších 16 programů

19 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Historie
 • Aplikovaná fyzika
 • Matematické modely a jejich aplikace

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
1 program

Fakulta strojní

 • Jaderná energetická zařízení
 • Technika životního prostředí
 • Inteligentní budovy

a další 2 programy

5 programů

Fakulta filozofická

 • Sociální a kulturní antropologie
 • Antropologie populací minulosti
2 programy

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Fyzikální chemie
 • Senzorika a kybernetika v chemii
 • Analytická chemie
3 programy