Nalezli jsme 45 škol

Studujte na nejlepší ekonomické škole východní Evropy - termín přihlášek do 30.4.2020. Prozkoumat!

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů
 • Natural Resources and Environment (EN)
 • Sustainable Agriculture and Food Security (EN)

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Chemie a analýza potravin a přírodních produktů
 • Forenzní analýza
 • Mikrobiologie a genové inženýrství
 • Biochemie a buněčná biologie
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Geografie
 • Aplikované nanotechnologie

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta humanitních studií

 • Filosofie v kontextu humanitních věd
 • Dějiny moderní evropské kultury
 • Studia občanského sektoru

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Biomechanika a mechanika moderních materiálů
 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství
 • Geomatika

a dalších 14 programů

17 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie – specializace Bioorganická chemie
 • Fyzikální měření a modelování
 • Biologie a ekologie – specializace Experimentální biologie

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Matematika (dvouoborové)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Technická výchova (dvouoborové)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzická geografie a geoekologie
 • Aplikovaná geologie
 • Geologie

a dalších 44 programů

47 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Geofyzika
 • Numerická a výpočtová matematika
 • Numerická a výpočtová matematika (EN)

a dalších 26 programů

29 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikace softwarového inženýrství
 • Diagnostika materiálů
 • Inženýrství pevných látek

a dalších 13 programů

16 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzická geografie
 • Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
 • Aplikovaná a environmentální geologie

a dalších 34 programů

37 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Matematická analýza
 • Geometrie a globální analýza
 • Matematické modelování
3 programy

Hornicko-geologická fakulta

 • Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields
 • Geoinformatics
 • Geological Engineering

a dalších 11 programů

14 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika nanostruktur
 • Politická a kulturní geografie
 • Fuzzy matematika

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta chemické technologie

 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemické technologie
 • Membrane Materials and Process Engineering (EN)

a další 3 programy

6 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta životního prostředí

 • Environmentální modelování
 • Environmental Modelling (EN)
 • Aplikovaná ekologie

a další 4 programy

7 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Historie
 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná fyzika

a další 2 programy

5 programů

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
1 program

Fakulta filozofická

 • Sociální a kulturní antropologie
 • Antropologie populací minulosti
2 programy

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Fyzikální chemie
 • Senzorika a kybernetika v chemii
 • Analytická chemie
3 programy