Nalezli jsme 16 škol

Má smysl studovat MBA? Zjistěte to přímo od absolventů!

Fakulta chemická

 • Chemie a analýza přírodních látek
 • Food Science (EN)
 • Potravinářská chemie a biotechnologie

a dalších 13 programů

16 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů
 • Ekologie lesa
 • Aplikovaná geoinformatika
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Geologické vědy
 • Geologické vědy (EN)
 • Ekologická a evoluční biologie

a dalších 110 programů

113 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná matematika
 • Fyzikální a materiálové inženýrství
 • Matematické inženýrství

a další 2 programy

5 programů

Fakulta sociálních studií

 • Environmentální studia
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lékařská fakulta

 • Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie
 • Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry (EN)
2 programy

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
1 program

Pedagogická fakulta

 • Didaktika geografie
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (EN)
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
3 programy

Agronomická fakulta

 • Bio-omika
 • Strukturní biologie
 • Odpadové hospodářství

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Veterinary Public Health and Animal Protection (EN)
 • Veterinární biochemie, chemie a biofyzika
 • Ochrana zvířat a welfare

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management evropských projektů
 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Životní prostředí a rozvoj
2 programy

Fakulta informačních technologií

 • Matematické metody v informačních technologiích
1 program

Ekonomicko-správní fakulta

 • Matematické a statistické metody v ekonomii
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta vojenských technologií

 • Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost
 • Vojenská geografie a meteorologie
 • Vojenská geografie a meteorologie (EN)
3 programy