Nalezli jsme 24 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Filozofie a dějiny přírodních věd
 • Filozofie a dějiny přírodních věd (EN)
 • Hospodaření s přírodními zdroji

a dalších 105 programů

108 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Využití a ochrana přírodních zdrojů
 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů
 • Využití a ochrana přírodních zdrojů (EN)

a dalších 46 programů

49 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Chemie a analýza potravin a přírodních produktů
 • Biochemie a biotechnologie
 • Forenzní analýza

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta humanitních studií

 • Filosofie v kontextu humanitních věd
 • Studium humanitní vzdělanosti
 • Liberal arts and Humanities

a dalších 29 programů

32 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Matematické modelování
 • Geofyzika (EN)
 • Geofyzika

a dalších 70 programů

73 programů

1. lékařská fakulta

 • Bioetika
 • Bioetika (EN)
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (EN)

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikace softwarového inženýrství
 • Diagnostika materiálů
 • Inženýrství pevných látek

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta chemické technologie

 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemické technologie
 • Organická chemie

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta strojní

 • Jaderná energetická zařízení
 • Energetika a procesní technika
 • Technika životního prostředí

a další 4 programy

7 programů

Pedagogická fakulta

 • Vzdělávání v biologii
 • Didaktika matematiky
 • Didaktika matematiky (EN)
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Fyzikální chemie
 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Chemie

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Energie a paliva (Univerzitní centrum v Litvínově)
 • Průmyslová ekologie a toxikologie
 • Voda a prostředí

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
 • Matematika ve stavebním inženýrství
 • Materiálové inženýrství
 • Inženýrství životního prostředí
4 programy

Fakulta informatiky a statistiky

 • Econometrics and Operation Research
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Statistika

a dalších 8 programů

11 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Konzervace přírodnin a taxidermie
 • Ochrana lesů a myslivost
2 programy

Fakulta životního prostředí

 • Environmental Modelling
 • Ochrana přírody
 • Regionální environmentální správa

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Akustika / Acoustics
 • Fyzika plazmatu / Plasma Physics
 • Matematické inženýrství / Mathematical Engineering
3 programy

3. lékařská fakulta

 • Antropologie
 • Antropologie (EN)
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

a dalších 13 programů

16 programů

Technická fakulta

 • Technology and Environmental Engineering (EN)
 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Technology and Environmental Engineering
3 programy

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management evropských projektů
 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Životní prostředí a rozvoj
2 programy