Nalezli jsme 25 škol

Jste rození manažeři nebo na sobě musíte ještě zapracovat? To zjistíte v online testu zde!

Přírodovědecká fakulta

 • Filozofie a dějiny přírodních věd
 • Filozofie a dějiny přírodních věd (EN)
 • Hospodaření s přírodními zdroji

a dalších 105 programů

108 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů
 • Využití a ochrana přírodních zdrojů
 • Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů

a dalších 40 programů

43 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Chemie a analýza potravin a přírodních produktů
 • Biochemie a biotechnologie
 • Biochemie a bioorganická chemie

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta humanitních studií

 • Filosofie v kontextu humanitních věd
 • Studium humanitní vzdělanosti
 • Liberal arts and Humanities (EN)

a dalších 25 programů

28 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Matematické modelování
 • Fyzika Země a planet
 • Physics of the Earth and Planets

a dalších 64 programů

67 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

1. lékařská fakulta

 • Bioetika (EN)
 • Bioetika
 • Parazitologie

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikace softwarového inženýrství
 • Diagnostika materiálů
 • Inženýrství pevných látek

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta chemické technologie

 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemické technologie
 • Chemie

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná ekologie
 • Environmental Modelling (EN)
 • Environmentální modelování

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Tropické zemědělství
 • Tropical Agrobiology and Bioresource Management (EN)
 • Agri-food Systems and Rural Development (EN)

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Vzdělávání v biologii
 • Didaktika matematiky (EN)
 • Didaktika matematiky

a další 2 programy

5 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Fyzikální chemie
 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Chemie

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Statistika
 • Econometrics and Operation Research (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Energie a paliva (Univerzitní centrum v Litvínově)
 • Voda a prostředí
 • Průmyslová ekologie a toxikologie

a dalších 6 programů

9 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
 • Geodesy and Cartography (EN)
 • Environmental Engineering (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Konzervace přírodnin a taxidermie
 • Ochrana lesů a myslivost
2 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Fyzika plazmatu / Plasma Physics
 • Akustika / Acoustics
 • Matematické inženýrství / Mathematical Engineering
3 programy

Technická fakulta

 • Technology and Environmental Engineering (EN)
 • Technika a technologie zpracování odpadů
2 programy

Ambis.Vysoká škola.

 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management evropských projektů
 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Životní prostředí a rozvoj
 • Management a hospodaření ve veřejné správě - zaměření Management a životní prostředí
3 programy

2. lékařská fakulta

 • Imunologie
 • Mikrobiologie (EN)
 • Mikrobiologie

a dalších 11 programů

14 programů