Nalezli jsme 30 škol

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Přírodovědecká fakulta

 • Filozofie a dějiny přírodních věd
 • Hospodaření s přírodními zdroji
 • Vědy o Zemi

a dalších 73 programů

76 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikace informatiky v přírodních vědách
 • Matematické inženýrství
 • Aplikovaná algebra a analýza

a dalších 30 programů

33 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Vědy o zvířatech
 • Využití a ochrana přírodních zdrojů
 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů

a dalších 43 programů

46 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Chemie a analýza potravin a přírodních produktů
 • Biochemie a biotechnologie
 • Forenzní analýza

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta životního prostředí

 • Environmentální vědy o Zemi
 • Environmental Earth Sciences (EN)
 • Environmentální modelování

a dalších 12 programů

15 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemické technologie

 • Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví
 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemické technologie

a dalších 7 programů

10 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Matematické modelování
 • Physics of the Earth and Planets
 • Fyzika Země a planet

a dalších 56 programů

59 programů

Fakulta humanitních studií

 • Liberal arts and Humanities (EN)
 • General Antropology (EN)
 • Obecná antropologie

a další 2 programy

5 programů

1. lékařská fakulta

 • Bioetika
 • Bioethics (EN)
 • Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology (EN)

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Lesní inženýrství
 • Lesnictví, specializace: Ochrana a pěstování lesních ekosystémů
 • Lesnictví, specializace: Ekonomika a řízení lesního hospodářství

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta tropického zemědělství

 • Tropické zemědělství
 • Tropical Agrobiology and Bioresource Management (EN)
 • Agri-food Systems and Rural Development (EN)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta strojní

 • Strojní inženýrství (EN)
 • Strojní inženýrství
 • Konstrukční inženýrství a mechatronika

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Vzdělávání v biologii
 • Mathematics Education (EN)
 • Didaktika matematiky

a další 2 programy

5 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Fyzikální chemie
 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Chemické a procesní inženýrství (double degree)

a dalších 11 programů

14 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta elektrotechnická

 • Akustika / Acoustics
 • Fyzika plazmatu / Plasma Physics
 • Bioinženýrství / Bioengineering

a další 2 programy

5 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Matematické metody v ekonomii
 • Ekonomická demografie
 • Statistika

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Voda a prostředí
 • Energie a paliva
 • Průmyslová ekologie a toxikologie

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta stavební

 • Geodesy and Cartography (EN)
 • Geodézie a kartografie
 • Mathematics in Civil Engineering (EN)

a další 4 programy

7 programů

CERGE-EI

 • PhD in Economics (EN)
 • Master in Economic Research (EN)
2 programy

Technická fakulta

 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Technology and Environmental Engineering (EN)
2 programy