Nalezli jsme 24 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Filozofie a dějiny přírodních věd
 • Filozofie a dějiny přírodních věd (EN)
 • Hospodaření s přírodními zdroji

a dalších 106 programů

109 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Využití a ochrana přírodních zdrojů
 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů
 • Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů

a dalších 45 programů

48 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Chemie a analýza potravin a přírodních produktů
 • Biochemie a biotechnologie
 • Forenzní analýza

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta humanitních studií

 • Filosofie v kontextu humanitních věd
 • Studium humanitní vzdělanosti
 • Liberal arts and Humanities (EN)

a dalších 29 programů

32 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Matematické modelování
 • Geofyzika
 • Geofyzika (EN)

a dalších 70 programů

73 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

1. lékařská fakulta

 • Bioetika (EN)
 • Bioetika
 • Biologie a patologie buňky (EN)

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikace softwarového inženýrství
 • Diagnostika materiálů
 • Inženýrství pevných látek

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta chemické technologie

 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemické technologie
 • Anorganická chemie

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta životního prostředí

 • Environmentální modelování
 • Environmental Modelling (EN)
 • Aplikovaná ekologie

a dalších 10 programů

13 programů

Pedagogická fakulta

 • Vzdělávání v biologii
 • Didaktika chemie
 • Didaktika matematiky

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Fyzikální chemie
 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Chemické inženýrství

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Voda a prostředí
 • Energie a paliva (Univerzitní centrum v Litvínově)
 • Energie a paliva

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
 • Geodesy and Cartography (EN)
 • Matematika ve stavebním inženýrství

a další 4 programy

7 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Statistics (EN)
 • Statistika
 • Ekonometrie a operační výzkum

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta elektrotechnická

 • Matematické inženýrství / Mathematical Engineering
 • Fyzika plazmatu / Plasma Physics
 • Akustika / Acoustics
3 programy

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Konzervace přírodnin a taxidermie
 • Ochrana lesů a myslivost
2 programy

3. lékařská fakulta

 • Antropologie
 • Antropologie (EN)
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

a dalších 13 programů

16 programů

Ambis.Vysoká škola.

 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management evropských projektů
 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Životní prostředí a rozvoj
2 programy

Technická fakulta

 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Technology and Environmental Engineering (EN)
2 programy

Fakulta strojní

 • Výrobní stroje a zařízení
 • Řízení a ekonomika podniku
 • Jaderná energetická zařízení

a další 4 programy

7 programů