Nalezli jsme 64 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Filozofie a dějiny přírodních věd
 • Filozofie a dějiny přírodních věd (EN)
 • Environmentální vědy

a dalších 57 programů

60 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Využití a ochrana přírodních zdrojů
 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů
 • Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta chemická

 • Chemie a analýza přírodních látek
 • Food Science (EN)
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí

a dalších 12 programů

15 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů
 • Ekologie lesa
 • Aplikovaná geoinformatika
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Geologické vědy
 • Geologické vědy (EN)
 • Vlnová a částicová optika (EN)

a dalších 78 programů

81 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Geologické vědy
 • Aplikovaná fyzika
 • Biochemie

a dalších 26 programů

29 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Počítačové metody ve vědě a technice
 • Computer Methods in Science and Technology (EN)
 • Aplikované počítačové modelování

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná mechanika
 • Fyzika plazmatu a tenkých vrstev
 • Geomatika

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná matematika
 • Fyzikální a materiálové inženýrství
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzikální měření a modelování
 • Aplikovaná biologie a ekologie
 • Didaktika fyziky
 • Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta humanitních studií

 • Studium humanitní vzdělanosti
 • Europäische Kulturzeitgeschichte (DE)
 • Contemporary European Cultural History (EN)

a dalších 21 programů

24 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Geofyzika
 • Geofyzika (EN)
 • Vědecko-technické výpočty

a dalších 41 programů

44 programů

1. lékařská fakulta

 • Bioetika
 • Bioetika (EN)
 • Vývojová a buněčná biologie (EN)

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Matematické modely a jejich aplikace
 • Fyzikální inženýrství

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta sociálních studií

 • Environmentální studia
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Zemědělská fakulta

 • Zemědělská chemie
 • Agroekologie
 • Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině
 • Aplikovaná a krajinná ekologie
4 programy

Lékařská fakulta

 • Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie
 • Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry (EN)
2 programy

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Patobiochemie a xenobiochemie (EN)
 • Patobiochemie a xenobiochemie
 • Bioorganická chemie

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta strojní

 • Jaderná energetická zařízení
 • Technika životního prostředí
 • Teoretický základ strojního inženýrství

a další 2 programy

5 programů

Pedagogická fakulta

 • Vzdělávání v biologii
 • Didaktika matematiky (EN)
 • Didaktika matematiky

a další 2 programy

5 programů