Nalezli jsme 55 škol

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Přírodovědecká fakulta

 • Filozofie a dějiny přírodních věd
 • Environmentální vědy
 • Fyzická geografie a geoekologie

a dalších 27 programů

30 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Vědy o zvířatech
 • Využití a ochrana přírodních zdrojů
 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů

a dalších 23 programů

26 programů

Fakulta chemická

 • Chemie přírodních látek
 • Chemie a technologie potravin - Chemie a analýza přírodních látek
 • Food Chemistry (EN)

a dalších 13 programů

16 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Geologické vědy
 • Geological Sciences (EN)
 • Nanomateriálová chemie

a dalších 45 programů

48 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Materiálové vědy
 • Aplikovaná matematika
 • Applied Mathematics (EN)

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Vědy o živé přírodě
 • Geologie
 • Geology (EN)

a dalších 40 programů

43 programů

Fakulta životního prostředí

 • Environmentální vědy o Zemi
 • Environmental Earth Sciences (EN)
 • Ekologie

a dalších 10 programů

13 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Fyzika pro vzdělávání
 • Biologie pro vzdělávání

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná mechanika
 • Fyzika plazmatu a tenkých vrstev
 • Geomatika

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Ochrana přírody a životního prostředí
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 15 programů

18 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Didaktika fyziky
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Biology and Ecology (EN)

a další 3 programy

6 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Aplikovaná geologie
 • Inženýrská geodézie
 • Důlní měřictví a geodézie

a dalších 13 programů

16 programů

1. lékařská fakulta

 • Bioetika
 • Bioethics (EN)
 • Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology (EN)

a dalších 15 programů

18 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Physics of the Earth and Planets
 • Fyzika Země a planet
 • Kvantová optika a optoelektronika

a dalších 33 programů

36 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Lesní inženýrství
 • Lesnictví, specializace: Ekonomika a řízení lesního hospodářství
 • Lesnictví, specializace: Ochrana a pěstování lesních ekosystémů
 • Ochrana lesů a myslivost
4 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Matematické inženýrství
 • Fyzikální inženýrství
 • Kvantové technologie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta zemědělská a technologická

 • Zemědělství
 • Agroekologie - Ekologické zemědělství
 • Agroekologie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta strojní

 • Strojní inženýrství
 • Konstrukční inženýrství a mechatronika
 • Výrobní inženýrství

a další 2 programy

5 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Xenobiochemie a patobiochemie
 • Xenobiochemistry and Pathobiochemistry (EN)
 • Bioanalytické metody

a dalších 8 programů

11 programů

Pedagogická fakulta

 • Didaktika geografie (EN)
 • Didaktika geografie
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (EN)
4 programy