Nalezli jsme 61 škol

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Přírodovědecká fakulta

 • Filozofie a dějiny přírodních věd
 • Filozofie a dějiny přírodních věd (EN)
 • Environmentální vědy

a dalších 60 programů

63 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů
 • Využití a ochrana přírodních zdrojů
 • Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta chemická

 • Chemie a analýza přírodních látek
 • Food Science (EN)
 • Fyzikální chemie

a dalších 12 programů

15 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů
 • Ekologie lesa
 • Aplikovaná geoinformatika
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Geologické vědy
 • Regionální geografie
 • Aplikovaná fyzika

a dalších 26 programů

29 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Computer Modelling in Science and Technology (EN)
 • Aplikované počítačové modelování

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Fyzika plazmatu a tenkých vrstev
 • Kybernetika
 • Geomatika

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Matematické modely a jejich aplikace
 • Fyzikální inženýrství

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná matematika
 • Fyzikální a materiálové inženýrství
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzikální měření a modelování
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Geologie
 • Aplikovaná a environmentální geologie
 • Anatomie a fyziologie rostlin

a dalších 39 programů

42 programů

Fakulta humanitních studií

 • Studium humanitní vzdělanosti
 • Europäische Kulturzeitgeschichte (DE)
 • Soudobé evropské kulturní dějiny

a dalších 21 programů

24 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Geofyzika
 • Geofyzika (EN)
 • Vědecko-technické výpočty

a dalších 41 programů

44 programů

1. lékařská fakulta

 • Bioetika (EN)
 • Bioetika
 • Biologie a patologie buňky (EN)

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta sociálních studií

 • Environmentální studia
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Hornicko-geologická fakulta

 • Geovědní a montánní turismus
 • Hornictví
 • Geologické inženýrství (čtyřleté)

a dalších 19 programů

22 programů

Zemědělská fakulta

 • Zemědělská chemie
 • Agroekologie
 • Aplikovaná a krajinná ekologie
3 programy

Lékařská fakulta

 • Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie
 • Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry (EN)
2 programy

Fakulta vojenského zdravotnictví

 • Vojenská radiobiologie
 • Military Radiobiology
 • Infekční biologie

a další 3 programy

6 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Patobiochemie a xenobiochemie (EN)
 • Patobiochemie a xenobiochemie
 • Bioorganická chemie

a dalších 6 programů

9 programů