Nalezli jsme 61 škol

Kolik můžete vydělat navíc díky MBA titulu? Spočítejte si online zde!

Přírodovědecká fakulta

 • Filozofie a dějiny přírodních věd
 • Filozofie a dějiny přírodních věd (EN)
 • Environmentální vědy

a dalších 57 programů

60 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Využití a ochrana přírodních zdrojů
 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů
 • Využití a ochrana přírodních zdrojů (EN)

a dalších 22 programů

25 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů
 • Ekologie lesa
 • Aplikovaná geoinformatika
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Geologické vědy
 • Geologické vědy (EN)
 • Vlnová a částicová optika (EN)

a dalších 78 programů

81 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Geologické vědy
 • Ekologie
 • Biofyzika

a dalších 26 programů

29 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Počítačové metody ve vědě a technice
 • Computer Methods in Science and Technology (EN)
 • Aplikované počítačové modelování

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Fyzika plazmatu a tenkých vrstev
 • Geomatika
 • Matematika

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná matematika (EN)
 • Fyzikální a materiálové inženýrství
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzikální měření a modelování
 • Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika
 • Didaktika fyziky
 • Aplikovaná biologie a ekologie
4 programy

Fakulta humanitních studií

 • Studium humanitní vzdělanosti
 • Soudobé evropské kulturní dějiny
 • Europäische Kulturzeitgeschichte (DE)

a dalších 20 programů

23 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Geofyzika (EN)
 • Geofyzika
 • Vědecko-technické výpočty (EN)

a dalších 41 programů

44 programů

1. lékařská fakulta

 • Bioetika
 • Bioetika (EN)
 • Biochemie a patobiochemie

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Matematické modely a jejich aplikace
 • Fyzikální inženýrství

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta sociálních studií

 • Environmentální studia
1 program

Zemědělská fakulta

 • Zemědělská chemie
 • Agroekologie
 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Hornicko-geologická fakulta

 • Geoinformatika
 • Geologické inženýrství
 • Hornictví a hornická geomechanika

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta chemická

 • Food Science (EN)
 • Chemistry of Macromolecular Materials (EN)
 • Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

a dalších 9 programů

12 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Patobiochemie a xenobiochemie
 • Patobiochemie a xenobiochemie (EN)
 • Bioorganická chemie

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta strojní

 • Jaderná energetická zařízení
 • Technika životního prostředí
 • Výrobní stroje a zařízení

a další 2 programy

5 programů

Filozofická fakulta

 • Obecná jazykověda a teorie komunikace
 • Migrační studia
2 programy