Nalezli jsme 51 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů
 • Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů
 • Sustainable Use of Natural Resources (EN)

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta chemická

 • Chemie a analýza přírodních látek
 • Chemie pro medicínské aplikace
 • Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie

a dalších 5 programů

8 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Hospodaření s přírodními zdroji
 • Vědy o Zemi
 • Geologie

a dalších 27 programů

30 programů

Fakulta strojní

 • Aplikované vědy a technologie
 • Energetika a životní prostředí
2 programy

Fakulta aplikovaných věd

 • Matematika a její aplikace
 • Geomatika
 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství

a dalších 9 programů

12 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Historická a muzeologická studia
 • Aplikovaná geografie

a dalších 20 programů

23 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Matematické modelování
 • Obecná matematika
 • Informatika

a dalších 6 programů

9 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika ve firmách a veřejné správě
 • Aplikované počítačové modelování
 • Matematika (dvouoborové)

a dalších 14 programů

17 programů

Pedagogická fakulta

 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)
 • Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro ZŠ)

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Ekologická a evoluční biologie
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Fyzika

a dalších 17 programů

20 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta humanitních studií

 • Studium humanitní vzdělanosti
 • Liberal arts and Humanities (EN)
2 programy

Fakulta restaurování

 • Umělecká a umělecko-řemeslná díla na papírových, textilních, pergamenových podložkách a polychromované objekty z papírmašé
 • Umělecká a umělecko-řemeslná díla z kamene, štuku, sádry, terakoty a umělého kamene
2 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Němčina (dvouoborové)
 • Český jazyk a literatura (dvouoborové)
 • Angličtina + Historie

a dalších 23 programů

26 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Geovědní a montánní turismus
 • Geoinformatika
 • Inženýrská geodézie

a dalších 13 programů

16 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Plánování a řízení krizových situací
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie
 • Aplikovaná matematika
 • Biological Chemistry (EN)

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Tropické zemědělství
 • International Cooperation in Agriculture and Rural Development (EN)
2 programy

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Fyzikální a výpočetní chemie
 • Chemie

a další 2 programy

5 programů