Nalezli jsme 54 škol

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Fakulta chemická

 • Chemie a analýza přírodních látek
 • Chemie a chemické technologie
 • Chemie pro medicínské aplikace

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Hospodaření s přírodními zdroji
 • Vědy o Zemi
 • Geologie

a dalších 26 programů

29 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů
 • Agriculture and Food (EN)
 • Sustainable Use of Natural Resources (EN)

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná a inženýrská fyzika
 • Výpočty a design
 • Geomatika

a dalších 11 programů

14 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Physics (EN)
 • Matematika ve firmách a veřejné správě
 • Applied Computer Modelling (EN)

a dalších 15 programů

18 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Matematické modelování
 • Obecná matematika
 • Informatika

a dalších 8 programů

11 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Ekologická a evoluční biologie
 • Matematická biologie a biomedicína
 • Matematika

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta humanitních studií

 • Studium humanitní vzdělanosti
 • Liberal arts and Humanities (EN)
2 programy

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Kulturněhistorická a muzeologická studia
 • Aplikovaná geografie

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta restaurování

 • Umělecká a umělecko-řemeslná díla na papírových, textilních, pergamenových podložkách a polychromované objekty z papírmašé
 • Umělecká a umělecko-řemeslná díla z kamene, štuku, sádry, terakoty a umělého kamene
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Němčina + Historie
 • Český jazyk a literatura + Historie
 • Angličtina + Historie

a dalších 26 programů

29 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací
 • Obecná matematika
 • Matematické metody v ekonomice
4 programy

Hornicko-geologická fakulta

 • Geovědní a montánní turismus
 • Geoinformatika
 • Geoinformatika (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Plánování a řízení krizových situací
 • Zdravotní laborant
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Zemědělská fakulta

 • Zemědělství
 • Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině
 • Agroekologie
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie
 • Aplikovaná matematika
 • Biological Chemistry (EN)

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Fyzikální a výpočetní chemie
 • Chemie

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie se zaměřením na vzdělávání
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání
 • Biologie se zaměřením na vzdělávání

a dalších 7 programů

10 programů