Nalezli jsme 56 škol

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikace informatiky v přírodních vědách
 • Jaderné inženýrství - specializace Aplikovaná fyzika ionizujícího záření
 • Matematické inženýrství - specializace Matematické modelování

a dalších 17 programů

20 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Hospodaření s přírodními zdroji
 • Vědy o Zemi
 • Geologie

a dalších 27 programů

30 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů
 • Sustainable Use of Natural Resources (EN)
 • Agriculture and Food (EN)

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta chemická

 • Chemie a technologie potravin - Chemie a analýza přírodních látek
 • Environmentální chemie, bezpečnost a management
 • Chemie pro medicínské aplikace

a další 4 programy

7 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Chemie pro vědu
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Chemie

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta strojní

 • Aplikované vědy a technologie
 • Energetika a životní prostředí
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Matematika ve firmách a veřejné správě
 • Aplikované nanotechnologie

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Geomatika
 • Matematika a finanční studia
 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Historická a muzeologická studia
 • Ochrana přírody a životního prostředí

a dalších 20 programů

23 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Matematické modelování
 • Obecná matematika
 • Finanční matematika

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)
 • Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)

a další 4 programy

7 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Ekologická a evoluční biologie
 • Fyzika
 • Matematická biologie a biomedicína

a dalších 18 programů

21 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Aplikovaná geologie
 • Procesní inženýrství v oblasti surovin
 • Geoinformatika

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta restaurování

 • Umělecká a umělecko-řemeslná díla na papírových, textilních, pergamenových podložkách a polychromované objekty z papírmašé
 • Umělecká a umělecko-řemeslná díla z kamene, štuku, sádry, terakoty a umělého kamene
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Lesnictví, specializace: Ochrana a pěstování lesních ekosystémů
 • Lesnictví, specializace: Ekonomika a řízení lesního hospodářství
 • Konzervace přírodnin a taxidermie
3 programy

Fakulta tropického zemědělství

 • Tropické zemědělství
 • International Cooperation in Agriculture and Rural Development (EN)
2 programy

Fakulta strojní

 • Strojní inženýrství (EN)
 • Strojní inženýrství
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie
 • Biological Chemistry (EN)
 • Aplikovaná matematika (dvouoborové)

a dalších 14 programů

17 programů