Nalezli jsme 75 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Plánování a řízení krizových situací
 • Přístroje a metody pro biomedicínu (EN)
 • Zdravotní laborant
 • Přístroje a metody pro biomedicínu
4 programy

Lékařská fakulta

 • Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie
1 program

Lékařská fakulta

 • General Medicine (EN)
 • Všeobecné lékařství
2 programy

Lékařská fakulta

 • Všeobecné lékařství
 • Lékařská mikrobiologie
 • Lékařská chemie a biochemie

a další 2 programy

5 programů

Fakulta chemické technologie

 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemické technologie
 • Makromolekulární chemie

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná ekologie
 • Environmental Modelling (EN)
 • Environmentální modelování

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta chemická

 • Food Science (EN)
 • Spotřební chemie
 • Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

a dalších 10 programů

13 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie (jednooborové)
 • Aplikovaná matematika
 • Biological Chemistry (Biologická chemie)

a dalších 44 programů

47 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Patobiochemie a xenobiochemie
 • Patobiochemie a xenobiochemie (EN)
 • Bioorganická chemie (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Politická a kulturní geografie
 • Biologie
 • Fyzická geografie a geoekologie

a dalších 31 programů

34 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta strojní

 • Jaderná energetická zařízení
 • Energetika a procesní technika
 • Technika životního prostředí

a další 4 programy

7 programů

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
1 program

Fakulta filozofická

 • Sociální a kulturní antropologie
 • Antropologie populací minulosti
2 programy

Filozofická fakulta

 • Obecná jazykověda a teorie komunikace
 • Migrační studia
 • Migrační studia (dvouoborové)
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika geografie
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (EN)
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Vzdělávání v biologii
 • Didaktika matematiky
 • Didaktika matematiky (EN)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Fyzikální chemie
 • Chemie

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta tělesné kultury

 • Fyzioterapie
 • Tělesná výchova a sport
 • Rekreologie

a dalších 9 programů

12 programů