Nalezli jsme 71 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Průmyslová ekologie a toxikologie
 • Energie a paliva
 • Voda a prostředí

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Organická chemie
 • Anorganická a bioanorganická chemie

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
 • Materiálové inženýrství
 • Matematika ve stavebním inženýrství
 • Inženýrství životního prostředí
4 programy

Fakulta informatiky a statistiky

 • Statistics (EN)
 • Statistika
 • Ekonometrie a operační výzkum

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Agronomická fakulta

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Technologie odpadů
 • Applied and Landscape Ecology (EN)

a dalších 11 programů

14 programů

Pedagogická fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
1 program

Fakulta elektrotechnická

 • Akustika / Acoustics
 • Matematické inženýrství / Mathematical Engineering
 • Fyzika plazmatu / Plasma Physics
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

3. lékařská fakulta

 • Antropologie
 • Antropologie (EN)
 • Vývojová a buněčná biologie

a dalších 13 programů

16 programů

Pedagogická fakulta

 • Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor
 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Konzervace přírodnin a taxidermie
 • Ochrana lesů a myslivost
2 programy

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
 • Veterinary Public Health and Animal Protection (EN)
 • Veterinární ekologie

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Environmentální inženýrství
 • Ochrana životního prostředí
 • Potravinářské biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie

a další 2 programy

5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Technická fakulta

 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Technology and Environmental Engineering (EN)
2 programy

2. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biologie a patologie buňky
 • Biologie a patologie buňky (EN)

a dalších 11 programů

14 programů

Lékařská fakulta v Plzni

 • Biochemie a patobiochemie
 • Lékařská biologie a genetika
 • Lékařská mikrobiologie
 • Lékařská mikrobiologie (EN)
4 programy