Nalezli jsme 72 škol

Má smysl studovat MBA? Zjistěte to přímo od absolventů!

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Konzervace přírodnin a taxidermie
 • Ochrana lesů a myslivost
2 programy

Fakulta informatiky a statistiky

 • Matematické metody v ekonomii
 • Official Statistics (EN)
 • Sociálně-ekonomická demografie

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
 • Matematika ve stavebním inženýrství
 • Materiálové inženýrství
 • Inženýrství životního prostředí
4 programy

Fakulta chemicko-technologická

 • Organická chemie
 • Technická fyzikální chemie
 • Anorganická chemie

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Průmyslová ekologie a toxikologie
 • Energie a paliva
 • Voda a prostředí

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
1 program

Fakulta elektrotechnická

 • Akustika / Acoustics
 • Matematické inženýrství / Mathematical Engineering
 • Fyzika plazmatu / Plasma Physics
3 programy

Agronomická fakulta

 • Bio-omika
 • Strukturní biologie
 • Odpadové hospodářství

a dalších 11 programů

14 programů

3. lékařská fakulta

 • Antropologie
 • Antropologie (EN)
 • Vývojová a buněčná biologie

a dalších 13 programů

16 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Veterinary Public Health and Animal Protection (EN)
 • Veterinární biochemie, chemie a biofyzika
 • Ochrana zvířat a welfare

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Environmentální inženýrství
 • Ochrana životního prostředí
 • Technologie potravin

a další 2 programy

5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Technická fakulta

 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Technology and Environmental Engineering (EN)
2 programy

Fakulta vojenského zdravotnictví

 • Vojenská radiobiologie
 • Vojenská radiobiologie (EN)
 • Lékařská mikrobiologie (EN)

a další 3 programy

6 programů

2. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biologie a patologie buňky
 • Biologie a patologie buňky (EN)

a dalších 11 programů

14 programů