Nalezli jsme 70 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Zemědělská fakulta

 • Zemědělská chemie
 • Zemědělství
 • Agroekologie

a další 2 programy

5 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Plánování a řízení krizových situací
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
2 programy

Matematický ústav v Opavě

 • Geometrie a globální analýza
 • Matematická analýza
 • Matematické modelování

a dalších 5 programů

8 programů

Lékařská fakulta

 • Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie
 • Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry (EN)
2 programy

Lékařská fakulta

 • Všeobecné lékařství
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská mikrobiologie

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika nanostruktur
 • Politická a kulturní geografie
 • Mathematics (EN)

a dalších 38 programů

41 programů

Fakulta vojenského zdravotnictví

 • Vojenská radiobiologie
 • Military Radiobiology
 • Infekční biologie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta chemické technologie

 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemické technologie
 • Anorganická chemie

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta životního prostředí

 • Environmentální modelování
 • Environmental Modelling (EN)
 • Aplikovaná ekologie

a dalších 10 programů

13 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie
 • Aplikovaná matematika
 • Biological Chemistry (EN)

a dalších 47 programů

50 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Patobiochemie a xenobiochemie
 • Patobiochemie a xenobiochemie (EN)
 • Bioorganická chemie (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Environmentální chemie a technologie
 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie

a další 2 programy

5 programů

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
1 program

Fakulta filozofická

 • Sociální a kulturní antropologie
 • Antropologie populací minulosti
2 programy

Filozofická fakulta

 • Obecná jazykověda a teorie komunikace
 • Migrační studia
 • Migrační studia (dvouoborové)
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Didaktika geografie
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (EN)
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Vzdělávání v biologii
 • Didaktika chemie
 • Didaktika matematiky

a další 2 programy

5 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Fyzikální chemie
 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Chemické inženýrství

a dalších 8 programů

11 programů