Chci studovat přírodní vědy

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Fakulta životního prostředí

 • Ochrana životního prostředí
 • Landscape reclamation and ecosystem services (EN)
 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Akustika / Acoustics
 • Fyzika plazmatu / Plasma Physics
 • Bioinženýrství / Bioengineering

a další 2 programy

5 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Matematické metody v ekonomii
 • Ekonomická demografie
 • Statistika

a dalších 6 programů

9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Provozně ekonomická fakulta

 • Ekonomika a management
 • Economics and Management (EN)
 • Applied Statistics and Operations Research (EN)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Voda a prostředí
 • Energie a paliva
 • Průmyslová ekologie a toxikologie

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta pedagogická

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání
1 program

Fakulta stavební

 • Geodesy and Cartography (EN)
 • Geodézie a kartografie
 • Mathematics in Civil Engineering (EN)

a další 4 programy

7 programů

CERGE-EI

 • PhD in Economics (EN)
 • Master in Economic Research (EN)
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Migrační studia
 • Migrační studia (dvouoborové)
2 programy

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat
 • Zdraví živočichů a ochrana životního prostředí
 • Ochrana zvířat, welfare a etologie

a další 4 programy

7 programů

Ekonomicko-správní fakulta

 • Matematické a statistické metody v ekonomii
1 program

Technická fakulta

 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Technology and Environmental Engineering (EN)
2 programy

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Environmentální inženýrství
 • Environmentální inženýrství (EN)
 • Ochrana životního prostředí

a další 4 programy

7 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Lékařská biologie
 • Radiologie
 • Lékařská chemie a biochemie

a další 4 programy

7 programů

Fakulta vojenských technologií

 • Vojenská geografie a meteorologie
 • Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost
2 programy

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Rybářství a ochrana vod
 • Ochrana vodních ekosystémů
 • Protection of Aquatic Ecosystems (EN)
 • Ochrana vod
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání (jednooborový)
1 program