Chci studovat přírodní vědy

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství science pro SŠ
 • Chemie
 • Biological Chemistry (EN)

a dalších 49 programů

52 programů

Fakulta restaurování

 • Umělecká a umělecko-řemeslná díla na papírových, textilních, pergamenových podložkách a polychromované objekty z papírmašé
 • Umělecká a umělecko-řemeslná díla z kamene, štuku, sádry, terakoty a umělého kamene
2 programy

Fakulta sociálních studií

 • Environmentální studia
 • Global Challenges: Society, Politics, Environment (EN)
2 programy

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Lesní inženýrství
 • Lesnictví, specializace: Ochrana a pěstování lesních ekosystémů
 • Lesnictví, specializace: Ekonomika a řízení lesního hospodářství

a další 2 programy

5 programů

Fakulta zemědělská a technologická

 • Zemědělství
 • Agroekologie - Ekologické zemědělství
 • Agroekologie

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lékařská fakulta

 • Všeobecné lékařství
 • Medical Biology (EN)
 • Medical Microbiology (EN)

a další 4 programy

7 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Matematické modelování
 • Geometrie a globální analýza
 • Matematická analýza

a dalších 5 programů

8 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika nanostruktur
 • Biofyzika a fyzika nanostruktur
 • Politická a kulturní geografie

a dalších 41 programů

44 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Tropické zemědělství
 • Tropical Agrobiology and Bioresource Management (EN)
 • Agri-food Systems and Rural Development (EN)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta strojní

 • Strojní inženýrství (EN)
 • Strojní inženýrství
 • Konstrukční inženýrství a mechatronika

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Xenobiochemie a patobiochemie
 • Xenobiochemistry and Pathobiochemistry (EN)
 • Xenobiochemistry and Pathobiochemistry (EN)

a dalších 13 programů

16 programů

Fyzikální ústav v Opavě

 • Multimediální techniky
 • Relativistická astrofyzika
 • Astronomie a popularizace

a dalších 6 programů

9 programů

Pedagogická fakulta

 • Didaktika geografie (EN)
 • Didaktika geografie
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (EN)
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Vzdělávání v biologii
 • Mathematics Education (EN)
 • Didaktika matematiky

a další 2 programy

5 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Výpočetní a aplikovaná matematika
 • Bioinformatika a výpočetní biologie
 • Aplikovaná fyzika
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Fytologie lesa
 • Forest Ecology (EN)
 • Ekologie lesa

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Fyzikální chemie
 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Chemické a procesní inženýrství (double degree)

a dalších 11 programů

14 programů

Agronomická fakulta

 • Molekulární biologie a biotechnologie rostlin
 • Provoz strojů a zemědělských technických systémů
 • Aplikovaná bioklimatologie

a dalších 10 programů

13 programů