Chci studovat přírodní vědy

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více
TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Matematika a její použití v přírodních vědách  Počítačové modelování ve vědě a technice  Počítačové metody ve vědě a technice  Computer Methods in Science and Technology (EN)  Geografie  Computer Modelling in Science and Technology   a dalších 29 oborů

TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Filozofie a dějiny přírodních věd  Filozofie a dějiny přírodních věd (EN)  Hospodaření s přírodními zdroji  Vědy o Zemi  Environmentální vědy  Environmentální vědy (EN)  Geologie  Fyzická geografie a geoekologie   a dalších 96 oborů

Přírodovědecká fakulta

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Využití a ochrana přírodních zdrojů  Ochrana a využívání přírodních zdrojů  Využití a ochrana přírodních zdrojů (EN)  Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů  Natural Resources and Environment   a dalších 11 oborů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Chemie přírodních látek  Chemie a analýza potravin  Mikrobiologie  Organická chemie  Forenzní analýza  Biochemie  Forenzní biologická analýza  Technologie potravin  Obecná a aplikovaná biochemie  Biochemie a biotechnologie  Chemistry and Technology (Specialization in Food and Biochemical Technology)

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů  Ekologie lesa  Aplikovaná geoinformatika  Fytologie lesa

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Geologické vědy  Geologické vědy (EN)  Speciální biologie  Ekologická a evoluční biologie  Statistika a analýza dat  Materiálová chemie  Vlnová a částicová optika  Vlnová a částicová optika (EN)  Biofyzikální chemie   a dalších 123 oborů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Geologické vědy  Ekologie  Aplikovaná fyzika  Biofyzika  Didaktika matematiky  Optika a optoelektronika  Algebra a geometrie  Matematická analýza  Experimentální biologie  Geoinformatika  Geoinformatika a geografie   a dalších 66 oborů

TIP

Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Analytická filozofie a filozofie vědy  Sociální a kulturní antropologie  Antropologie populací minulosti

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Aplikované vědy v inženýrství  Nanomateriály  Informační technologie  Mechatronics  Technická kybernetika  Informatika a logistika  Elektronické informační a řídicí systémy  Mechatronika  Automatické řízení a inženýrská informatika

TIP

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Aplikovaná a inženýrská fyzika  Geomatika  Matematika a finanční studia  Obecné otázky matematiky  Aplikovaná mechanika  Aplikovaná matematika  Matematika a její aplikace  Matematika  Výpočty a design  Matematické inženýrství   a dalších 28 oborů

Fakulta aplikovaných věd
TIP

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Ekonomie a ekonometrie

Fakulta sociálních věd

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Aplikovaná matematika  Fyzikální a materiálové inženýrství  Matematické inženýrství  Fyzikální inženýrství a nanotechnologie  Energetika, procesy a životní prostředí

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Fyzikální měření a modelování  Učitelství fyziky pro střední školy  Didaktika chemie  Toxikologie a analýza škodlivin  Didaktika fyziky  Aplikovaná biologie a ekologie  Matematika se zaměřením na vzdělávání   a dalších 12 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


TIP

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Studium humanitní vzdělanosti (EN)  Studium humanitní vzdělanosti  Environmentální studia (EN)  Environmentální studia  Integrální studium člověka - Obecná antropologie (EN)  Integrální studium člověka - Obecná antropologie   a další 2 obory

TIP

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Geofyzika (EN)  Geofyzika  Numerická a výpočtová matematika  Numerická a výpočtová matematika (EN)  Obecná matematika  Vědecko-technické výpočty  Vědecko-technické výpočty (EN)  Matematické struktury  Matematické struktury (EN)   a dalších 61 oborů

Matematicko-fyzikální fakulta
TIP

1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Bioetika  Bioetika (EN)  Mikrobiologie (EN)  Mikrobiologie  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (EN)  Parazitologie  Parazitologie (EN)   a dalších 10 oborů

1. lékařská fakulta

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Historie  Kulturněhistorická a muzeologická studia  Fyzikální inženýrství  Matematické modely a jejich aplikace  Aplikovaná geografie  Matematika  Aplikovaná fyzika   a dalších 33 oborů

Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava

Obory: Aplikovaná matematika  Matematická analýza  Geometrie a globální analýza  Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací  Obecná matematika  Matematické metody v ekonomice

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Historie + Němčina  Angličtina + Historie  Český jazyk a literatura + Historie  Archeologie + Muzeologie  Archeologie + Historie  Archeologie  Historie  Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo   a dalších 45 oborů

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Geovědní a montánní turismus  Geoinformatika  Geologické inženýrství  Důlní měřictví a geodézie  Důlní měřictví  Ochrana životního prostředí v průmyslu  Aplikovaná fyzika  Inženýrská geodézie  Hornictví a hornická geomechanika   a další 2 obory