Chci studovat přírodní vědy

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika a její použití v přírodních vědách
 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Počítačové metody ve vědě a technice
 • Physics
 • Computer Methods in Science and Technology (EN)
 • Geografie

a dalších 30 programů

36 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Filozofie a dějiny přírodních věd
 • Filozofie a dějiny přírodních věd (EN)
 • Hospodaření s přírodními zdroji
 • Vědy o Zemi
 • Environmentální vědy
 • Environmentální vědy (EN)
 • Geologie
 • Fyzická geografie a geoekologie

a dalších 100 programů

108 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Využití a ochrana přírodních zdrojů
 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů
 • Využití a ochrana přírodních zdrojů (EN)
 • Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů
 • Natural Resources and Environment
 • Agriculture and Food

a dalších 43 programů

49 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů
 • Ekologie lesa
 • Aplikovaná geoinformatika
3 programy

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Chemie a analýza potravin a přírodních produktů
 • Biochemie a biotechnologie
 • Forenzní analýza
 • Mikrobiologie a genové inženýrství
 • Technologie potravin
 • Organická chemie
 • Mikrobiologie
 • Biochemie
 • Chemie a analýza potravin

a další 2 programy

11 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Geologické vědy
 • Geologické vědy (EN)
 • Ekologická a evoluční biologie
 • Matematická biologie a biomedicína
 • Matematika
 • Vlnová a částicová optika (EN)
 • Vlnová a částicová optika
 • Fyzická geografie
 • Chemie životního prostředí (EN)

a dalších 104 programů

113 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Geologické vědy
 • Ekologie
 • Biofyzika
 • Aplikovaná matematika
 • Anorganická chemie
 • Bioorganická chemie a chemická biologie
 • Digitální a přístrojová optika
 • Diskrétní matematika

a dalších 71 programů

79 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Biomechanika a mechanika moderních materiálů
 • Aplikovaná a inženýrská fyzika
 • Matematika a finanční studia
 • Fyzika plazmatu a tenkých vrstev
 • Matematika
 • Geomatika
 • Aplikovaná mechanika
 • Matematika a její aplikace

a dalších 24 programů

32 programů

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Aplikované vědy v inženýrství
 • Nanotechnologie
 • Mechatronics (EN)
 • Informační technologie
 • Technická kybernetika
 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Mechatronika
7 programů

Fakulta humanitních studií

 • Filosofie v kontextu humanitních věd
 • Studium humanitní vzdělanosti
 • Liberal arts and Humanities
 • Soudobé evropské kulturní dějiny
 • Europäische Kulturzeitgeschichte (DE)
 • Contemporary European Cultural History (EN)

a dalších 26 programů

32 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Matematické modelování
 • Geofyzika (EN)
 • Geofyzika
 • Numerická a výpočtová matematika (EN)
 • Numerická a výpočtová matematika
 • Obecná matematika
 • Vědecko-technické výpočty (EN)
 • Vědecko-technické výpočty
 • Matematické struktury (EN)

a dalších 64 programů

73 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná matematika (EN)
 • Fyzikální a materiálové inženýrství
 • Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
 • Matematické inženýrství
 • Energetika, procesy a životní prostředí
6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzikální měření a modelování
 • Biologie a ekologie – specializace Experimentální biologie
 • Učitelství fyziky pro střední školy
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie rostlin
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání

a dalších 15 programů

20 programů

1. lékařská fakulta

 • Bioetika
 • Bioetika (EN)
 • Parazitologie
 • Mikrobiologie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Imunologie
 • Mikrobiologie (EN)
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
 • Vývojová a buněčná biologie

a dalších 9 programů

18 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Historie
 • Kulturněhistorická a muzeologická studia
 • Matematické modely a jejich aplikace
 • Aplikovaná geografie
 • Aplikovaná fyzika
 • Fyzikální inženýrství
 • Vychovatelství

a dalších 32 programů

40 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikace softwarového inženýrství
 • Diagnostika materiálů
 • Inženýrství pevných látek
 • Matematické inženýrství
 • Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
 • Laserová a přístrojová technika
 • Matematická fyzika

a dalších 16 programů

23 programů

Fakulta restaurování

 • Umělecká a umělecko-řemeslná díla na papírových, textilních, pergamenových podložkách a polychromované objekty z papírmašé
 • Umělecká a umělecko-řemeslná díla z kamene, štuku, sádry, terakoty a umělého kamene
2 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Němčina + Historie
 • Český jazyk a literatura + Historie
 • Angličtina + Historie
 • Archeologie + Muzeologie
 • Archeologie + Historie
 • Archeologie
 • Historie
 • Audiovizuální tvorba
 • Astrofyzika
 • Computational physics

a dalších 39 programů

49 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Aplikovaná matematika
 • Geometrie a globální analýza
 • Matematická analýza
 • Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací
 • Obecná matematika
 • Geometry and Global Analysis
 • Mathematical Analysis
 • Matematické metody v ekonomice
8 programů