Chci studovat přírodní vědy

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikace informatiky v přírodních vědách
 • Matematické inženýrství
 • Aplikovaná algebra a analýza

a dalších 30 programů

33 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Využití a ochrana přírodních zdrojů
 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů
 • Vědy o zvířatech

a dalších 43 programů

46 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Hospodaření s přírodními zdroji
 • Vědy o Zemi
 • Environmentální vědy

a dalších 87 programů

90 programů

Fakulta chemická

 • Chemie přírodních látek
 • Chemie a technologie potravin - Chemie a analýza přírodních látek
 • Food Chemistry (EN)

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Chemie a analýza potravin a přírodních produktů
 • Biochemie a biotechnologie
 • Forenzní analýza

a dalších 8 programů

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Geologické vědy
 • Geological Sciences (EN)
 • Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 95 programů

98 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Materiálové vědy
 • Aplikovaná matematika
 • Applied Mathematics (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta strojní

 • Aplikované vědy a technologie
 • Energetika a životní prostředí
 • Ekologizace energetických procesů
 • Inteligentní doprava a logistika
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Vědy o živé přírodě
 • Ekologická a evoluční biologie
 • Geology (EN)

a dalších 72 programů

75 programů

Fakulta životního prostředí

 • Environmentální vědy o Zemi
 • Environmental Earth Sciences (EN)
 • Environmentální modelování

a dalších 12 programů

15 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Počítačové modelování ve vědě a technice
 • Matematika ve firmách a veřejné správě
 • Computer Modelling in Science and Technology (EN)

a dalších 25 programů

28 programů

Fakulta humanitních studií

 • Filosofie v kontextu humanitních věd
 • Liberal arts and Humanities (EN)
 • Europäische Kulturzeitgeschichte (DE)

a dalších 28 programů

31 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Fyzika plazmatu a tenkých vrstev
 • Biomechanika a mechanika moderních materiálů
 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta chemické technologie

 • Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví
 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemické technologie

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Historická a muzeologická studia
 • Historie

a dalších 31 programů

34 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie – specializace Bioorganická chemie
 • Chemistry - Spec. Bioorganic Chemistry (EN)
 • Fyzikální měření a modelování

a dalších 26 programů

29 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Matematika (dvouoborové)
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)
 • Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)

a dalších 6 programů

9 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Matematické modelování
 • Fyzika Země a planet
 • Geofyzika a fyzika planet

a dalších 56 programů

59 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Aplikovaná geologie
 • Applied Geology (EN)
 • Procesní inženýrství v oblasti surovin

a dalších 21 programů

24 programů

1. lékařská fakulta

 • Bioetika
 • Bioethics (EN)
 • Immunology (EN)

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta restaurování

 • Umělecká a umělecko-řemeslná díla na papírových, textilních, pergamenových podložkách a polychromované objekty z papírmašé
 • Umělecká a umělecko-řemeslná díla z kamene, štuku, sádry, terakoty a umělého kamene
2 programy