Chci studovat informatiku

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta informatiky

 • Informatika
 • Teoretická informatika
 • Informatika ve vzdělávání
 • Informatika (EN)
 • Vizuální informatika
 • Vizuální informatika (EN)
 • Učitelství informatiky pro střední školy
 • Umělá inteligence a zpracování dat

a dalších 5 programů

13 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informatika
 • Informatika a výpočetní technika
 • Počítačové systémy pro průmysl 21. století
 • Mobilní technologie
 • Telekomunikační technika
 • Technická kybernetika
 • Projektování elektrických zařízení
 • Řídicí a informační systémy

a dalších 12 programů

20 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Informatika
 • Obecná informatika
 • Teoretická informatika
 • Obecná informatika (EN)
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Teoretická informatika (EN)

a dalších 87 programů

94 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Informatika
 • Aplikovaná informatika
 • Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)
 • Kartografie a geoinformatika
 • Softwarové systémy
 • Informační systémy
 • Učitelství geografie pro střední školy (dvouoborové)

a dalších 27 programů

34 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Informatika
 • Aplikovaná informatika
 • Informatika pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství informatiky pro SŠ (dvouoborové)
 • Geoinformatika a kartografie
 • Geoinformatika
 • Geoinformatika a geografie
 • Nanotechnologie

a dalších 71 programů

79 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Informatika
 • Informatics
 • System Engineering
 • Information Management
 • Informační management
 • Systémové inženýrství
 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Hospodářská a kulturní studia
 • Podnikání a administrativa

a dalších 10 programů

19 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Informatika
 • Medicínská informatika
 • Informatika a výpočetní technika
 • Výpočetní technika
 • Informační systémy
 • Řídící a rozhodovací systémy
 • Počítačová grafika
 • Kybernetika a řídící technika
 • Kybernetika

a dalších 23 programů

32 programů

Fakulta informačních technologií

 • Informatika
 • Teoretická informatika
 • Bezpečnost a informační technologie
 • Návrh a programování vestavných systémů
 • Informační systémy a management
 • Počítačová bezpečnost
 • Znalostní inženýrství
 • Softwarové inženýrství

a dalších 7 programů

15 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Podniková informatika
 • Aplikovaná informatika
 • Kognitivní informatika
 • Informační systémy a technologie
 • Znalostní a webové technologie
 • Informační média a služby
 • Applied Informatics
 • Informační management

a dalších 15 programů

23 programů

Fakulta informatiky a managementu

 • Aplikovaná informatika
 • Informační management
 • Informační a znalostní management
 • Finanční management - německý jazyk
 • Finanční management - anglický jazyk
 • Management cestovního ruchu - anglický jazyk
 • Management cestovního ruchu - německý jazyk
7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta aplikované informatiky

 • Inženýrská informatika
 • Učitelství informatiky pro střední školy
 • Automatické řízení a informatika
 • Inteligetní systémy s roboty
 • Softwarové inženýrství
 • Informační technologie v administrativě
 • Engineering informatics

a dalších 10 programů

17 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikovaná informatika
 • Matematická informatika
 • Informatická fyzika
 • Aplikace softwarového inženýrství
 • Fyzika a technika termojaderné fúze
 • Matematické inženýrství
 • Inženýrství pevných látek
 • Jaderné inženýrství

a dalších 15 programů

23 programů

Ekonomická fakulta

 • Ekonomická informatika
 • Economic Informatics
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Finanční a pojistná matematika
 • Řízení a ekonomika podniku
 • Strukturální politika EU pro veřejnou správu
 • Strukturální politika EU a rozvoj venkova

a další 2 programy

9 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínská a klinická informatika
 • Biomedicínský technik
 • Biomedicínský technik (EN)
 • Informační a komunikační technologie v lékařství
 • Biomedicínská a klinická technika
 • Biomedicínský inženýr (EN)

a dalších 14 programů

21 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Ekonomická fakulta

 • Manažerská informatika
 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
 • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics (EN)
 • Information and Communication Management (EN)

a dalších 13 programů

17 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Ekonomická informatika
 • Automatizace řízení a informatika
 • Economic Informatics (EN)
 • Manažersko-ekonomický obor
 • Management obchodní činnosti
 • Management cestovního ruchu
 • Finance
 • Sociálně-ekonomický obor

a dalších 8 programů

16 programů

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 • Aplikovaná informatika
 • Economics and Management [EN]
 • Finance [EN]
 • Finance
 • Veřejná správa
 • Kriminalisticko právní specializace
 • Ekonomika a management
 • Marketing Communication [EN]
 • Právo v podnikání

a další 4 programy

13 programů

Ekonomická fakulta

 • Informatika v ekonomice
 • Systémové inženýrství a informatika
2 programy

Evropský polytechnický institut, s. r. o.

 • Aplikovaná informatika
 • Ekonomická informatika
 • Elektronické počítače
 • Finance a daně
 • MBA
 • Management a marketing zahraničního obchodu
 • DBA
 • LLM
 • Ekonomika a obchod
 • MBA on-line
10 programů