Chci studovat informatiku

Naučte se učit 2x efektivněji! Online vyuka. Zjistít více

Business Institut EDU a.s.

 • MBA Řízení informačních technologií
1 program

Fakulta zdravotnických studií

 • Biomedicínská technika
 • Biomedicínské inženýrství
2 programy

Prague College

 • BSc (Hons) Computing
 • MSc Computing
2 programy

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

 • Computer Science
 • Emerging Media and Technologies / Minor in Web Development
 • Emerging Media and Technologies / Minor in User Experience
 • Computer Information Systems
4 programy

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Bezpečnostní plánování
 • Bezpečnost práce a procesů
 • Technická bezpečnost osob a majetku
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Univerzitní studijní programy

 • Výpočetní vědy
 • Mechatronika
 • Nanotechnologie
 • Technologie procesů v energetice
4 programy

Fakulta chemická

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Environmental Sciences and Engineering (EN)
 • Chemie a technologie potravin - Biochemická technologie

a dalších 20 programů

23 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Matematické metody a modelování
 • Obecná matematika
 • Matematické metody v krizovém řízení

a dalších 5 programů

8 programů

Filozofická fakulta

 • Ruština pro překlad
 • Španělština pro překlad
2 programy

Technická fakulta

 • Obchod a podnikání s technikou
 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
 • Technologická zařízení staveb

a dalších 14 programů

17 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemicko-technologická

 • Ekonomika a management podniků chemického průmyslu
 • Anorganická technologie
 • Anorganická technologie (EN)

a dalších 30 programů

33 programů

Teologická fakulta

 • Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství - Dopravní stavby
 • Architektura a stavitelství
 • Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí (double degree)
 • Technologie vody
 • Ekotoxikologie a environmentální analýza

a další 4 programy

7 programů

AMBIS vysoká škola, a.s.

 • Ekonomika a management podniku - zaměření IT management
1 program

University of New York in Prague

 • Information Technology
 • Digital Media Arts
2 programy