Chci studovat informatiku

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!
TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Informatika  Sociální informatika  Matematická informatika  Teoretická informatika  Informatika (EN)  Aplikovaná informatika  Informatika ve veřejné správě  Informatika a druhý obor (dvouoborové)   a dalších 17 oborů

Fakulta informatiky

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Informatika  Informatika a výpočetní technika  Počítačové systémy pro průmysl 21. století  Mobilní technologie  Technická kybernetika  Telekomunikační technika  Elektroenergetika  Biomedicínské inženýrství   a dalších 12 oborů

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Informatika  Aplikovaná informatika  Informatika (dvouoborové)  Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika  Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)  Kartografie a geoinformatika  Informační systémy   a dalších 26 oborů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Informatika  Aplikovaná informatika  Informatika pro vzdělávání  Učitelství informatiky pro SŠ (dvouoborové)  Geoinformatika  Geoinformatika a geografie  Geoinformatika a kartografie  Počítačová fyzika  Bioinformatika   a další 4 obory

Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Informatika  Informatics  System Engineering  Informační management  Systémové inženýrství  Information Management  Podniková a odvětvová ekonomika  Management  Regional and Social Development  Provoz a ekonomika   a dalších 9 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


TIP

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Informatika  Medicínská informatika  Informatika a výpočetní technika  Finanční informatika a statistika  Výpočetní technika  Číslicové systémy  Informační systémy  Počítačová grafika  Řídící a rozhodovací systémy   a dalších 29 oborů

Fakulta aplikovaných věd

Fakulta informačních technologií

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Informatika  Teoretická informatika  Bezpečnost a informační technologie  Návrh a programování vestavných systémů  Informační systémy a management  Systémové programování  Webové a softwarové inženýrství  Softwarové inženýrství   a dalších 7 oborů

TIP

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Podniková informatika  Kognitivní informatika  Informační systémy a technologie  Znalostní a webové technologie  Applied Informatics  Informační média a služby  Informační management   a dalších 13 oborů

Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III, Hradec Králové | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Informační management  Informační a znalostní management  Finanční management  Management cestovního ruchu

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Inženýrská informatika  Učitelství informatiky pro střední školy  Automatické řízení a informatika  Inteligetní systémy s roboty  Softwarové inženýrství  Informační technologie v administrativě  Automatic Control and Informatics   a dalších 10 oborů

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Informatika a logistika  Automatické řízení a inženýrská informatika  Informační technologie  Elektronické informační a řídicí systémy  Nanomateriály  Mechatronics  Mechatronika  Aplikované vědy v inženýrství  Technická kybernetika

TIP

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Obecná informatika  Teoretická informatika  Obecná informatika (EN)  Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)  Teoretická informatika (EN)  Obecné otázky matematiky a informatiky   a dalších 84 oborů

Matematicko-fyzikální fakulta

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Aplikovaná informatika  Matematická informatika  Informatická fyzika  Aplikace softwarového inženýrství  Fyzika a technika termojaderné fúze  Matematické inženýrství  Inženýrství pevných látek  Jaderné inženýrství   a dalších 15 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Ekonomická informatika  Economic Informatics  Řízení a ekonomika podniku  Finanční a pojistná matematika  Účetnictví a finanční řízení podniku  Regional and European Project Management  Obchodní podnikání   a další 2 obory

TIP

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Manažerská informatika  Ekonomická informatika  Economics and informatics  Information and Communication Management  Podniková ekonomika  Podniková ekonomika (EN)  Business Economics and Management  Ekonomika a management služeb   a další 3 obory

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Inženýrská informatika  Senzorika a kybernetika v chemii  Procesní inženýrství a management  Chemické inženýrství a bioinženýrství  Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství  Analytická chemie a jakostní inženýrství   a dalších 11 oborů

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava 1 | testy

Obory: Informatika v ekonomice  Systémové inženýrství a informatika

TIP

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Ekonomická informatika  Automatizace řízení a informatika  Econimic Informatics  Manažersko-ekonomický obor

Evropský polytechnický institut, s. r. o.

Hodonín, Kroměříž, Kunovice

Obory: Aplikovaná informatika  Ekonomická informatika  Elektronické počítače  MBA  DBA  Finance a daně  LLM  MBA on-line  Management a marketing zahraničního obchodu  Ekonomika a obchod