Chci studovat informatiku

Naučte se učit 2x efektivněji! Online vyuka. Zjistít více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

 • Ekonomika a management - specializace Manažerská informatika
 • Ekonomika a management - specializace Podnikání a inovace
 • Ekonomika a management - specializace Management cestovního ruchu

a dalších 11 programů

14 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro střední školy - informatika (dvouoborové)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - informatika (dvouoborové)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • IT asistent se zaměřením na vzdělávání
 • Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
3 programy

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Angličtina v elektrotechnice a informatice
 • Telekomunikační a informační systémy
 • Telekomunikační a informační technika

a dalších 33 programů

36 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Bioinformatika
 • Aplikovaná geografie se specializací Sociální geografie a geoinformatika
 • Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Hornicko-geologická fakulta

 • Geoinformatika
 • Geoinformatics
 • Důlní měřictví

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta stavební

 • Geodezie a kartografie
 • Architektura a stavitelství
 • Budovy a prostředí

a dalších 30 programů

33 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Počítačové řídicí systémy v průmyslu
 • Inteligentní řídicí systémy v průmyslu
 • Materiály a technologie pro automobilový průmysl

a dalších 29 programů

32 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta ekonomická

 • Informační management
 • Projektové řízení
 • Projektové a procesní řízení

a další 4 programy

7 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Stavby na bázi dřeva
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy (dvouoborové)
1 program

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro ZŠ)
 • Informační a komunikační technologie pro ZŠ - Občanská výchova pro ZŠ
 • Občanská výchova - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)

a dalších 7 programů

10 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Unicorn Vysoká škola

 • Softwarový vývoj
 • Software Development (EN)
 • Software Engineering and Big Data (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Technologie pro ochranu životního prostředí
2 programy

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Měření a zpracování signálů v chemii
 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Senzorika a kybernetika v chemii

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Elektrotechnika a informační technologie
 • Elektronika a informační technologie
 • Výkonové systémy a elektroenergetika

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta strojní

 • Automatizační a přístrojová technika
 • Informační a automatizační technika
 • Aplikované vědy ve strojním inženýrství

a dalších 26 programů

29 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
 • Geografická kartografie a geoinformatika
 • Biochemie

a dalších 6 programů

9 programů