Informatika

45 škol a fakult

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Fakulta strojní

 • Aplikované vědy ve strojním inženýrství
 • Automatizační a přístrojová technika
 • Automatizační a přístrojová technika (EN)
 • Robotika a výrobní technika
4 programy

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
1 program

Ekonomická fakulta

 • Aplikovaná informatika – specializace: Podniková informatika
 • Aplikovaná informatika – specializace: Softwarové inženýrství
2 programy

Technická fakulta

 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta informatiky a managementu

 • Aplikovaná informatika
 • Datová věda
 • Informační management
 • Information Management (EN)
4 programy

Fakulta aplikované informatiky

 • Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0
 • Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0 (EN)
 • Bezpečnostní management

a dalších 5 programů

8 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství informatiky a fyziky pro střední školy
 • Učitelství informatiky a matematiky pro střední školy
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Český jazyk pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ
 • Informační a komunikační technologie pro ZŠ - Občanská výchova pro ZŠ
 • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)
 • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové)
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Informační systémy
 • Umělá inteligence
2 programy

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Informatika pro logistiku a řízení
 • Logistika a řízení výroby
2 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Automatické řízení
 • Informační technologie
 • Komunikační a radarové systémy
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika - specializace Počítačové systémy a technologie
 • Aplikovaná informatika - specializace Vývoj software
 • Informatika - specializace Obecná informatika
 • Informatika - specializace Umělá inteligence
4 programy

Fakulta informačních technologií

 • Bezpečnost informačních technologií
 • Informační systémy
 • Informační systémy databáze

a dalších 20 programů

23 programů