Přírodní vědy

21 škol a fakult

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie
 • Biologie pro vzdělávání
 • Fyzika pro vzdělávání

a další 3 programy

6 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ekologické zemědělství
 • Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná a environmentální geologie
 • Data Analytics
 • Geologie
3 programy

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a další 2 programy

5 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Aplikovaná geologie
 • Důlní měřictví
 • Inženýrská geodézie
 • Ochrana životního prostředí v průmyslu
4 programy

Fakulta chemická

 • Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie
 • Environmentální chemie, bezpečnost a management
 • Chemie a chemické technologie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Ochrana životního prostředí
 • Potravinářské biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie
 • Technologie potravin
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Deskriptivní geometrie pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Geografie
 • Geografie pro vzdělávání (dvouoborové)

a další 2 programy

5 programů