Přírodní vědy

52 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie
 • Analytická chemie (EN)
 • Anorganická chemie

a dalších 57 programů

60 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytical Geochemist (EN)
 • Analytický geochemik
 • Anatomie a fyziologie rostlin

a dalších 39 programů

42 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Aplikované počítačové modelování
 • Biologie

a dalších 12 programů

15 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Algebra, number theory, and mathematical logic
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika

a dalších 32 programů

35 programů

Unicorn Vysoká škola

 • Aplikovaná ekonomie a analýza dat
1 program

Fakulta humanitních studií

 • General Antropology (EN)
 • Obecná antropologie
 • Studium humanitní vzdělanosti
3 programy

1. lékařská fakulta

 • Bioetika
 • Bioetika (EN)
 • Biochemie a patobiochemie

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta stavební

 • Environmental Engineering (EN)
 • Geodesy and Cartography (EN)
 • Geodézie a kartografie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ekologické zemědělství
 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů
 • Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů
 • Využití a ochrana přírodních zdrojů
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biofyzika
 • Biochemie
 • Biochemistry (EN)

a dalších 19 programů

22 programů

Zemědělská fakulta

 • Agroekologie
 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Zemědělská chemie
3 programy

Agronomická fakulta

 • Agricultural Chemistry (EN)
 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Aplikovaná a krajinná ekologie

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Fyzikální inženýrství
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Environmentální chemie a technologie
 • Ochrana životního prostředí
3 programy

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
 • Veterinární biochemie, chemie a biofyzika
 • Veterinární ekologie

a další 3 programy

6 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Důlní měřictví
 • Důlní měřictví a geodézie
 • Environmentální inženýrství

a dalších 9 programů

12 programů