Přírodní vědy

52 škol a fakult

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Biologie
 • Biologie pro vzdělávání

a dalších 11 programů

14 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytical Chemistry (EN)
 • Analytická chemie
 • Animal Physiology (EN)

a dalších 58 programů

61 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Algebra, number theory, and mathematical logic
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika
 • Atmospheric physics, meteorology and climatology

a dalších 33 programů

36 programů

Unicorn University

 • Aplikovaná ekonomie a analýza dat
1 program

Fakulta humanitních studií

 • General Antropology (EN)
 • Obecná antropologie
 • Studium humanitní vzdělanosti
3 programy

1. lékařská fakulta

 • Bioethics (EN)
 • Bioetika
 • Biochemie a patobiochemie

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná fyzika
 • Bioinformatika a výpočetní biologie
 • Výpočetní a aplikovaná matematika
3 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů
 • Fyzikální inženýrství
 • Jaderná chemie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta stavební

 • Environmental Engineering (EN)
 • Geodesy and Cartography (EN)
 • Geodézie a kartografie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ekologické zemědělství
 • Ochrana a využívání přírodních zdrojů
 • Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů

a další 4 programy

7 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná fyzika
 • Biochemie
 • Biochemistry (EN)

a dalších 14 programů

17 programů

Zemědělská fakulta

 • Agroekologie
 • Agroekologie - Ekologické zemědělství
 • Agroekologie - Péče o krajinu
 • Zemědělská chemie a biotechnologie
4 programy

Agronomická fakulta

 • Agricultural Chemistry
 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Aplikovaná bioklimatologie

a dalších 9 programů

12 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ekologie lesa
 • Forest Ecology
 • Forest Phytopatology and Mycology

a další 2 programy

5 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Fyzikální inženýrství
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a další 2 programy

5 programů