Fyzika

19 škol a fakult

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Atmospheric physics, meteorology and climatology
 • Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika
 • Biophysics, chemical and macromolecular physics

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Akustika / Acoustics
 • Aplikovaná fyzika / Applied Physics
 • Bioinženýrství / Bioengineering
 • Fyzika plazmatu / Plasma Physics
4 programy

1. lékařská fakulta

 • Lékařská biofyzika
 • Medical Biophysics (EN)
2 programy

Fakulta strojního inženýrství

 • Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
 • Materiálové vědy
 • Materials Sciences (EN)
 • Physical Engineering and Nanotechnology (EN)
4 programy

Fakulta strojní

 • Jaderná energetická zařízení
 • Konstrukční inženýrství a mechatronika
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biochemie
 • Didaktika chemie
 • Fyzikální chemie
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání (jednooborový)
1 program

2. lékařská fakulta

 • Lékařská biofyzika
 • Medical Biophysics (EN)
2 programy

3. lékařská fakulta

 • Lékařská biofyzika
 • Medical Biophysics (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná fyzika
 • Applied Physics (EN)
 • Biofyzika

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná mechanika
 • Applied Mechanics (EN)
 • Fyzika plazmatu a tenkých vrstev

a další 3 programy

6 programů