Chemie

21 škol a fakult

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Fakulta chemická

 • Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie
 • Biofyzikální chemie
 • Biophysical Chemistry (EN)

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Anorganická chemie
 • Biochemie

a dalších 5 programů

8 programů

1. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)
2 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů
 • Jaderná chemie
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Analytical Geochemist (EN)
 • Analytický geochemik
 • Bioanalytical chemistry (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytical methods (EN)
 • Bioanalytické metody
 • Bioorganic Chemistry (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Anorganická chemie
 • Biochemie
 • Didaktika chemie

a další 4 programy

7 programů

Pedagogická fakulta

 • Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání (jednooborový)
1 program

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Klinická biochemie
 • Lékařská chemie a biochemie
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie a toxikologie
 • Chemie pro vzdělávání
 • Učitelství chemie pro SŠ
3 programy

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Potravinářské biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie
 • Technologie potravin
3 programy

2. lékařská fakulta

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)
3 programy

3. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Analytical Chemistry (EN)
 • Analytická chemie
 • Anorganická chemie

a dalších 10 programů

13 programů

Lékařská fakulta

 • Lékařská chemie a klinická biochemie
1 program