Přírodní vědy

17 škol a fakult

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství biologie pro SŠ
 • Učitelství fyziky pro SŠ
 • Učitelství chemie pro SŠ
 • Učitelství matematiky pro SŠ
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Sociální geografie a regionální rozvoj
1 program

Unicorn University

 • Aplikovaná ekonomie a analýza dat
1 program

Fakulta strojní

 • Jaderná energetická zařízení
 • Technika prostředí
 • Výrobní inženýrství
3 programy

Fakulta zemědělská a technologická

 • Agroekologie - Ekologické zemědělství
 • Agroekologie - Péče o krajinu
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná a environmentální geologie
 • Geoenvironmentální rizika a sanace
 • Geologie
3 programy

Hornicko-geologická fakulta

 • Aplikovaná geologie
 • Důlní měřictví
 • Inženýrská geodézie
 • Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí
4 programy

Fakulta chemická

 • Environmentální chemie a technologie
 • Chemie a chemické technologie
 • Chemie a technologie materiálů
 • Chemie přírodních látek
4 programy

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Environmentální inženýrství
 • Environmentální inženýrství (EN)
2 programy

Fakulta životního prostředí

 • Ochrana přírody
 • Regionální environmentální správa
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Geografie a regionální rozvoj
 • Geoinformatika a kartografie
 • Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ (jednooborové)

a další 4 programy

7 programů