Biologie

20 škol a fakult

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

1. lékařská fakulta

 • Bioethics (EN)
 • Bioetika
 • Biochemie a patobiochemie

a dalších 13 programů

16 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie ekosystémů a ekologie
 • Botanika
 • Botany (EN)

a dalších 11 programů

14 programů

Agronomická fakulta

 • Aplikovaná bioklimatologie
 • Aplikovaná zoologie
 • Molekulární biologie, genetika a fyziologie živočichů
 • Obecná a speciální zootechnika
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Animal physiology, immunology and developmental biology (EN)
 • Anthropology (EN)

a dalších 13 programů

16 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Antropologie a genetika člověka
 • Bioinformatika a výpočetní biologie
 • Botanika

a dalších 11 programů

14 programů

Pedagogická fakulta

 • Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání (jednooborový)
1 program

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytical methods (EN)
 • Bioanalytické metody
 • Bioorganic Chemistry (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie
 • Biologie pro vzdělávání
 • Učitelství biologie pro SŠ
3 programy

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Klinická biochemie
 • Lékařská biologie
 • Lékařská chemie a biochemie

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie a ekologie
 • Biology and Ecology (EN)
 • Toxicology (EN)
 • Toxikologie
4 programy

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Environmental Chemistry and Technology (EN)
 • Potravinářské biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie
 • Technologie potravin
3 programy

2. lékařská fakulta

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)

a dalších 8 programů

11 programů

3. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemistry and Pathobiochemistry (EN)
 • Biologie a patologie buňky

a dalších 5 programů

8 programů

Pedagogická fakulta

 • Vzdělávání v biologii
1 program

Lékařská fakulta

 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biologie
 • Lékařská chemie a klinická biochemie

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Experimental Biology (EN)
 • Experimentální biologie
 • Nanotechnologie

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
2 programy

Lékařská fakulta v Plzni

 • Biochemie a patobiochemie
 • Lékařská biologie a genetika
 • Lékařská mikrobiologie

a další 2 programy

5 programů